Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

 

График на поправителна сесия – м. август за ученици от 8,9,10,11 клас, дневна форма на обучение

Спец.

Клас

Предмет

Дата

СтаяЧас

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

8

Математика

 

16.08.21

110

8,30

М. Русева

Ж. Стойнева

Х. Чакърова

С. Симеонов

2.    

9

Математика

 

16.08.21

110

8,30

М. Русева

Ж. Стойнева

Х. Чакърова

С. Симеонов

3.    

 10

Математика

 

16.08.21

110

8,30

М. Русева

Ж. Стойнева

Х. Чакърова

С. Симеонов

4.    

11

Математика

 

16.08.21

110

8,30

М. Русева

Ж. Стойнева

Х. Чакърова

С. Симеонов

5.    

8

Английски език

 

17.08.21

110

8.30

Д .Овале

Д. Ганева

Т. Стоянова

Х. Чакърова

6.    

9

Английски език

 

17.08.21

110

8.30

Д. Овале

Д. Ганева

Т. Стоянова

Х. Чакърова

7.    

10

Английски език

 

17.08.21

110

8.30

Д. Овале

Д. Ганева

Т. Стоянова

Х. Чакърова

8.    

КММ

11

Английски език по професията

17.08.21

110

8.30

Д. Овале

Д. Ганева

Т. Стоянова

Х. Чакърова

9.    

8

Български език и литература

18.08.21

110

8,30

А. Пенева

Т. Живкова

Т. Стоянова

Х. Чакърова

10. 

11

Български език и литература

18.08.21

110

8,30

А. Пенева

Т. Живкова

Т. Стоянова

Х. Чакърова

11. 

8

Философия

19.08.21

110

8,30

Т. Крумова

А. Пенева

С.Симеонов

Р. Неделчев

12. 

9

Философия

19.08.21

110

8,30

Т. Крумова

А. Пенева

С.Симеонов

Р. Неделчев

13. 

10

Философия

19.08.21

110

8,30

Т. Крумова

А. Пенева

С.Симеонов

Р. Неделчев

14. 

ЕОК

11

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

19.08.21

319

8.30

Н. Недялова

Д. Петкова

-

15. 

ЕОК

11

Учебна практика - електромонтажна

19.08.21

319

8.30

Н. Недялова

Д. Петкова

-

16. 

КММ

9

Учебна практика-общопрофесионални умения

19.08.21

УР

8,30

В. Добрев

К. Левков

-

17. 

9

Химия и опазване на околната среда

20.08.21

110

8.30

В. Герчева

М. Барганска

Т. Крумова

Б. Станев

18. 

ЕОК

9

Електротехника

20.08.21

110

8,30

Н. Недялова

Д. Петкова

Т. Крумова

Б. Станев

19. 

КММ10

Електротехника

20.08.21

110

8,30

Н. Недялова

Д. Петкова

Т. Крумова

Б. Станев

20. 

ЕОК

11

РПП – Елементи на електротехническото оборудване

20.08.21

110

8.30

Д. Петкова

Н. Недялова

 

Т. Крумова

Б. Станев

21. 

КММ11

Електроника

20.08.21

110

8,30

Д. Петкова

Н. Недялова

Т. Крумова

Б. Станев

22. 

КММ

9

Устройство на кораба

23.08.21

110

8,30

Е. Фурнаджиева

Е. Поповска

Д. Овале

Д. Демирова

23. 

ЕОК

11

Устройство на кораба

 

23.08.21

110

8,30

Е. Фурнаджиева

Е. Поповска

Д.  Овале

Д. Демирова

24. 

ЕОК

9

РПП – Въведение в професията

23.08.21

110

8.30

А. Георгиева

Д. Петкова

Д. Овале

Д. Демирова

25. 

КММ

10

Техническа механика

23.08.21

110

8.30

Е. Поповска

К. Левков

Д. Овале

Д. Демирова

26. 

ЕОК

11

Електрически инсталации

23.08.21

110

8,30

А. Георгиева

Д. Петкова

Д. Овале

Д. Демирова

27. 

КММ

9

Техническо чертане

24.08.21

314

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

-

28. 

9

Стокознание

24.08.21

110

8,30

Р. Ганчовска

Д. Иванова

Р. Тодорова

Р. Миленкова

29. 

КММ

10

РПП – Въведение в термодинамиката

24.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

Р. Тодорова

Р. Миленкова

30. 

КММ

11

Корабни системи и устройства

24.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

Р. Тодорова

Р. Миленкова

31. 

ЕОК

11

Електрически машини и апарати

24.08.21

110

8,30

Н. Недялова

А. Георгиева

Р. Тодорова

Р. Миленкова

32. 

КММ

9

Материалознание

25.08.21

110

8,30

Е. Поповска

В. Добрев

В. Герчева

Т. Живкова

33. 

9

РПП – Спедиция в морския транспорт

25.08.21

110

8.30

Р. Ганчовска

Д. Иванова

В. Герчева

Т. Живкова

34. 

КММ

10

Корабни спомагателни механизми

25.08.21

110

8,30

Е. Поповска

В. Добрев

В. Герчева

Т. Живкова

35. 

КММ

11

Корабни спомагателни механизми

25.08.21

110

8,30

Е. Поповска

В. Добрев

В. Герчева

Т. Живкова

36. 

ЕОК

11

Електрообзавеждане на кораба

25.08.21

110

8.30

Н. Недялова

А. Георгиева

В. Герчева

Т. Живкова

37. 

КММ

9

РПП – Обща техническа подготовка

30.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

Г. Драгнева

Р. Вълева

38. 

КММ

10

РПП – Обща техническа подготовка

30.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

Г. Драгнева

Р. Вълева

39. 

КММ 11

Корабни двигатели с вътрешно горене

30.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

Г. Драгнева

Р. Вълева

40. 

9

РПП-Организация на експлоатацията на транспорта

30.08.21

110

8,30

Р. Ганчовска

Д. Иванова

Г. Драгнева

Р. Вълева

41. 

КММ

9

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

31.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

 

М. Русева

К. Витлиемова

42. 

КММ

10

РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби

31.08.21

110

8.30

Е. Поповска

В. Добрев

М. Русева

К. Витлиемова

43. 

9

Информационни технологии

 01.09.21

110

8,30

З. Вангелова

Ж. Стойнева

А. Пенева

С. Симеонов

44. 

КММ

9

РПП – Предпазване от замърсяване при корабните работи

 02.09.21

110

8.30

А. Шойлева

В. Добрев

И. Маринов

Ж. Стойнева

45. 

КММ

9

РПП – Техническо чертане и документиране

 03.08.21

314

8.30

А. Шойлева

В. Добрев

-

46. 

9

Руски език

    07.09.21

110

8.30

Х. Чакърова

Г. Драгнева

Н. Полименова

Р. Неделчев

47. 

10

Руски език

   07.09.21

110

8.30

Х. Чакърова

Г. Драгнева

Н. Полименова

Р. Неделчев

48. 

9

География и икономика

 

    08.09.21

110

8,30

Т. Стоянова

И. Маринов

М. Русева

Г. Драгнева

 

49. 

9

Физическо възпитание и спорт

09.09.21

СП

8.30

Р. Неделчев

С. Симеонов

-