Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

 

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – М. АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ, ІХ, Х И ХІ КЛАС

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

ЕПФ

10

Икономика

16.08.2022

110

8,30

Д. Иванова

Е.Фурнаджиева

Р. Миленкова

Р. Тодорова

2.    

10

Логистика

16.08.2022

110

8,30

Д. Иванова

Е.Фурнаджиева

Р. Миленкова

Р. Тодорова

3.    

8

Предприемачество

16.08.2022

110

8,30

Д. Иванова

Е.Фурнаджиева

Р. Миленкова

Р. Тодорова

4.    

ЕПФ

9

Устройство на кораба

16.08.2022

110

8,30

Е.Фурнаджиева

А. Коларов

Р. Миленкова

Р. Тодорова

5.    

ЕОК

11

Устройство на кораба

 

16.08.2022

110

8,30

Е.Фурнаджиева

А. Коларов

Р. Миленкова

Р. Тодорова

6.    

КММ

10

Корабни спомагателни механизми

16.08.2022

110

8,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Р. Миленкова

Р. Тодорова

7.    

КММ

11

Корабни спомагателни механизми

16.08.2022

110

8,30

А. Шойлева

Е. Поповска

Р. Миленкова

Р. Тодорова

8.    

КММ 11

Корабни двигатели с вътрешно горене

16.08.2022

110

8.30

А. Шойлева

Е. Поповска

Р. Миленкова

Р. Тодорова

9.    

9

География и икономика

 

17.08.2022

110

8,30

Т. Стоянова

И. Маринов

Д. Ганева

Б. Железова

10. 

10

География и икономика

 

17.08.2022

110

8,30

Т. Стоянова

И. Маринов

Д. Ганева

Б. Железова

11. 

КММ

10

РПП – Корабни силови уредби

17.08.2022

110

8.30

А. Шойлева

Е. Поповска

Д. Ганева

Б. Железова

12. 

КММ

11

Термодинамика

17.08.2022

110

8.30

Е. Поповска

М. Аргирова

Д. Ганева

Б. Железова

13. 

КММ

11

Корабни парни котли и турбини

18.08.2022

110

8.30

В. Добрев

Й. Карамфилов

Т. Стоянова

Б. Железова

14. 

КММ

10

РПП – Въведение в термодинамика

18.08.2022

110

8.30

В. Добрев

Й. Карамфилов

Т. Стоянова

Б. Железова

15. 

8

Английски език

 

18.08.2022

110

8.30

М. Недялкова

Д. Ганева

Т. Стоянова

Б. Железова

16. 

9

Английски език

 

18.08.2022

110

8.30

М. Недялкова

Д. Ганева

Т. Стоянова

Б. Железова

17. 

10

Английски език

 

18.08.2022

110

8.30

М. Недялкова

Д. Ганева

Т. Стоянова

Б. Железова

18. 

ЕОК

11

Английски език по професията

18.08.2022

110

8.30

М. Недялкова

Д. Ганева

Т. Стоянова

Б. Железова

19. 

8

Философия

19.08.2022

110

8,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

М. Барганска

В. Герчева

20. 

9

Философия

19.08.2022

110

8,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

М. Барганска

В. Герчева

21. 

10

Философия

19.08.2022

110

8,30

Т. Крумова

Ив. Добрева

М. Барганска

В. Герчева

22. 

ЕОК

11

РПП – Елементи на електротехническото оборудване

19.08.2022

110

8,30

Д. Петкова

П. Милушев

М. Барганска

В. Герчева

23. 

8

Химия и опазване на околната среда

22.08.2022

110

8.30

В. Герчева

М. Барганска

Т. Живкова

А. Пенева

24. 

ЕОК

9

Електротехника

22.08.2022

110

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

Т. Живкова

А. Пенева

25. 

КММ10

Електротехника

22.08.2022

110

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

Т. Живкова

А. Пенева

26. 

ЕПФ

9

Електротехника и електроника

22.08.2022

110

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

Т. Живкова

А. Пенева

27. 

КТТ

9

УП – електротехника и градивни елементи

22.08.2022

319

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

-

28. 

ЕОК

10

УП- електрически измервания

22.08.2022

319

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

-

29. 

ЕОК

11

Учебна практика –по електрически машини

22.08.2022

319

8.30

Н. Недялова

П. Милушев

-

30. 

ЕОК

11

Учебна практика – плавателна

22.08.2022

319

8.30

Н. Недялова

П. Милушев

-

31. 

8

Български език и литература

23.08.2022

110

8,30

Т. Живкова

А. Пенева

М. Русева

К. Витлиемова

32. 

9

Български език и литература

23.08.2022

122

8,30

Т. Живкова

А. Пенева

Ж. Стойнева

Г. Иванова

33. 

ЕОК

11

Учебна практика - електромонтажна

23.08.2022

319

8,30

Н. Недялова

П. Милушев

-

34. 

10

Физическо възпитание и спорт

23.08.2022

СП

8.30

Р. Неделчев

С. Симеонов

-

35. 

11

Физическо възпитание и спорт

23.08.2022

СП

8.30

Р. Неделчев

С. Симеонов

-

36. 

ЕОК

11

Производствена практика – плавателна

24.08.2022

319

8.30

Д. Петкова

П. Милушев

-

37. 

9

Математика

 

24.08.2022

110

8,30

Ж. Стойнева

М. Русева

Р. Неделчев

Д. Тодорова


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – М. АВГУСТ ЗА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Спец.

Клас

Предмет

Дата

СтаяЧас

Комисия по оценяване

Квестори

1.    

12 в

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

01.08.22

319

8.30

Н. Недялова

Д. Петкова

-

2.    

12 в

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

04.08.22

110

8.30

Н. Недялова

Д. Петкова

М. Недялкова

К. Витлиемова

3.    

 12 в

ЕОК

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

05.08.22

110

8.30

Д. Петкова

Н. Недялова

 

М. Недялкова

К.Витлиемова

4.    

12 в

ЕОК

Автоматизация на кораба

08.08.22

110

8.30

П. Милушев

Ю. Генова

Х.Чакърова

Г. Иванова

5.    

12 г

КТТ

Програмиране

08.08.22

110

8.30

Г. Георгиев

К. Витлиемова

Х.Чакърова

Г. Иванова

6.    

12 г

КТТ

Учебна практика – комплексна практика по специалността

09.08.22

216

8.30

Г. Георгиев

К. Витлиемова

-

7.    

12 г

КТТ

Математика

10.08.22

110

8.30

Ж. Стойнева

Б. Железова

М. Барганска

Д. Демирова

8.    

12 г

КТТ

Български език и литература

11.08.22

110

8.30

А.Пенева

Р.Вълева

М. Барганска

Д. Демирова