Начало Училище УЧИТЕЛИ

 

СПИСЪК НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

 

Методическо обединение

Членове

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

ДАРИНА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ПЕНЕВА

ТАТЯНА ЖИВКОВА

РАДОСТИНА ВЪЛЕВА

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

РАДОСТ СТОЯНОВА МИЛЕНКОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ДЕМИРОВА

ГАЛИНА ДРАГНЕВА ИВАНОВА

ДИАНА ОВАЛЕ

ХРИСТИНА ЧАКЪРОВА

ДИЯНА ГАНЕВА

МАТЕМАТИКА

 

МАРИАНА ТИНЧЕВА ЩЕРЕВ

ТАТЯНА АНАСТАСОВА МУСТАКОВА

РУМЯНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОДОРОВА

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА

ИВИЛИНА СТОЯНОВА КЬОСЕВА

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ТАНЯ СИМЕОНОВА КРУМОВА

ТАНЯ ПЕТРОВА  СТОЯНОВА

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВА ПОЛИМЕНОВА

ИВЕЛИН МАРИНОВ

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

МАРИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛИНА ГЕРЧВА

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

БОЯН СТАНЕВ

РАДОСТИН НЕДЕЛЧЕВ

СИМЕОН СИМЕОНОВ

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

инж.АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ШОЙЛЕВА

инж.ЕЛЕНА ПЕТРОВА ПОПОВСКА


КОРАБОВОДЕНЕ

инж.БРАНИМИР ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ

инж.АТАНАС КОЛАРОВ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА И ФЛОТА

инж.ЕЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА ФУРНАДЖИЕВА

РУМЯНА ИВАНОВА ГАНЧОВСКА

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА

 

инж.АЛЕКСАНДРИНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

инж.ДОНКА ПЕТКОВА

инж.НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛОВА

УЧЕБНА ПРАКТИКА

 

КОСТАДИН ЛЕВКОВ

ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ