Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация е 18 февруари 2022 г.

Заявление за допускане до ДЗИ

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2021/2022 г.

сесия май-юни

  • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2020 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2022 г. – 03 юни 2022 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 29 август 2022 г. – 02 септември 2022 г.

По-подробна информация можете да намерите на: