Начало Квалификационен курс

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ  НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИ СЕСИИ


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ДЕКЕМВРИ 2022 г. /преди редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 09.12.2022 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 14.12.2022 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. ЯНУАРИ 2023 г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 06.01.2023 г.

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 12.01.2023 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ м. ФЕВРУАРИ 2023г.  /след редовната сесия/ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 02.02.2023 г.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 06.02.2023 г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 10.02.2023 г.

Държавен изпит по теория за придобиване на професионална квалификация – 15 ФЕВРУАРИ 2023 г.

Държавен изпит по практика за придобиване на професионална квалификация –  16, 17 ФЕВРУАРИ 2023 г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ

за поправителна изпитна сесия - м. февруари


График за провеждане на изпитиза редовна изпитна сесия - м. Септември-октомври на курсисти от квалификационен курс, самостоятелна форма на обучение след завършено средно образование

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит