Начало Самостоятелна форма

 

ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ЗАПИСАНИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА – РЕДОВНА СЕСИЯ

Заявления за явяване на изпити се приемат до 15.03.2022 година

Спец.

Клас

Предмет

Дата

СтаяЧас

Комисия по оценяване

8 клас

1.    

8

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

8

Английски език - разширено

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

8

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

8

История и цивилизации

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

8

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

Р.Вълева

А.Пенева

6.    

8

РПП - Обща техническа подготовка

8.04.22

110

9.00

М.Аргирова

Е.А.Шойлева

7.    

8

Биология и здравно образование

11.04.22

110

14.35

М.Барганска

В.Герчева

8.    

8

Химия и опазване на околната среда

12.04.22

110

14.35

В.Герчева

М.Барганска

9.    

8

Физика и астрономия

13.04.22

110

14.35

Р.Тодорова

Р.Миленкова

10. 

8

Философия

14.04.22

110

14.35

Т.Крумова

А.Пенева

11. 

8

География и икономика

15.04.22

110

14.35

Т.Стоянова

И.Маринов

12. 

8

Предприемачество

18.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

13. 

8

Информационни технологии

19.04.22

110

14.35

З.Вангелова

К.Витлиемова

 

9 клас

1.    

9

ЕПФ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

9 ЕПФ

Английски език

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

9 ЕПФ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

9 ЕПФ

История и цивилизации

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

9 ЕПФ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

Р.Вълева

А.Пенева

6.    

9 ЕПФ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

9 ЕПФ

Биология и здравно образование

11.04.22

110

14.35

М.Барганска

В.Герчева

8.    

9 ЕПФ

Химия и опазване на околната среда

12.04.22

110

14.35

В.Герчева

М.Барганска

9.    

9 ЕПФ

Физика и астрономия

13.04.22

110

14.35

Р.Тодорова

Р.Миленкова

10. 

9 ЕПФ

Философия

14.04.22

110

14.35

Т.Крумова

А.Пенева

11. 

9 ЕПФ

География и икономика

15.04.22

110

14.35

Т.Стоянова

И.Маринов

12. 

9 ЕПФ

Здравословни и безопасни условия на труд

18.04.22

110

14.35

 

13. 

9 ЕПФ

Информационни технологии

19.04.22

110

14.35

З.Вангелова

К.Витлиемова

14. 

9 ЕПФ

Електротехника и електроника

20.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

15. 

9 ЕПФ

Техническо чертане

21.04.22

314

14.35

А.Шойлева

М.Аргирова

16. 

9 ЕПФ

Материалознание

26.04.22

110

14.35

М.Аргирова

П.Милушев

17. 

9 ЕПФ

РПП - Спедиция в морския транспорт

27.04.22

110

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

18. 

9 ЕПФ

РПП - Стокознание

28.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

19. 

9 ЕПФ

Товарознание

29.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

20. 

9 ЕПФ

Устройство на кораба

03.05.22

110

14.35

Е.Фурнаджиева

П.Петров

10 клас – Корабоводене - морско

1.    

10

КМ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

10

КМ

Английски език

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

10

КМ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

10

КМ

История и цивилизации

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

10

КМ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

Р.Вълева

А.Пенева

6.    

10

КМ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

10

КМ

Биология и здравно образование

11.04.22

110

14.35

М.Барганска

В.Герчева

8.    

10

КМ

Химия и опазване на околната среда

12.04.22

110

14.35

В.Герчева

М.Барганска

9.    

10

КМ

Физика и астрономия

13.04.22

110

14.35

Р.Тодорова

Р.Миленкова

10. 

10

КМ

Философия

14.04.22

110

14.35

Т.Крумова

А.Пенева

11. 

10

КМ

География и икономика

15.04.22

110

14.35

Т.Стоянова

И.Маринов

12. 

10

КМ

Икономика

18.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

13. 

10

КМ

Информационни технологии

19.04.22

110

14.35

З.Вангелова

К.Витлиемова

14. 

10

КМ

Електротехника и електроника

20.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

15. 

10

КМ

Производствена практика - плавателна

21.04.22

208

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

16. 

10

КМ

РПП - Морски конвенции

26.04.22

110

14.35

П.Петров

А.Коларов

17. 

10

КМ

Навигация и лоция

27.04.22

110

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

18. 

10

КМ

РПП – Основи на корабоводенето

28.04.22

110

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

10 клас – Корабни машини и механизми

1.    

10

КММ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

10

КММ

Английски език

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

10

КММ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

10

КММ

История и цивилизации

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

10

КММ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

Р.Вълева

А.Пенева

6.    

10

КММ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

10

КММ

Биология и здравно образование

11.04.22

110

14.35

М.Барганска

В.Герчева

8.    

10

КММ

Химия и опазване на околната среда

12.04.22

110

14.35

В.Герчева

М.Барганска

9.    

10

КММ

Физика и астрономия

13.04.22

110

14.35

Р.Тодорова

Р.Миленкова

10. 

10

КММ

Философия

14.04.22

110

14.35

Т.Крумова

А.Пенева

11. 

10

КММ

География и икономика

15.04.22

110

14.35

Т.Стоянова

И.Маринов

12. 

10

КММ

Икономика

18.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

13. 

10

КММ

Информационни технологии

19.04.22

110

14.35

З.Вангелова

К.Витлиемова

14. 

10

КММ

Електротехника

20.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

15. 

10

КММ

Производствена практика - плавателна

21.04.22

УР

14.35

В.Добрев

П.Милушев

16. 

10

КММ

РПП - Въведение в термодинамиката

26.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

17. 

10

КММ

Корабни спомагателни механизми

27.04.22

110

14.35

А.Шойлева

Е.Поповска

18. 

10

КММ

РПП - Обща техническа подготовка

28.04.22

110

14.35

М.Аргирова

А.Шойлева

19. 

10

КММ

Техническа механика

29.04.22

110

14.35

М.Аргирова

А.Шойлева

20. 

10

КММ

Устройство на кораба

03.05.22

110

14.35

Е.Фурнаджиева

П.Петров

21. 

10

КММ

РПП – Корабни спомагателни енергетични уредби

04.05.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

11 клас -Корабоводене - морско

1.    

11

КМ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

11

КМ

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

11

КМ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

11

КМ

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

11

КМ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

11

КМ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

11

КМ

География на морските пътища

11.04.22

110

14.35

П.Петров

А.Коларов

8.    

11

КМ

Експлоатация на търговския флот

12.04.22

110

14.35

А.Коларов Б.Тодоров

9.    

11

КМ

Метеорология и океанография

13.04.22

110

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

10. 

11

КМ

Мореходна астрономия

14.04.22

110

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

11. 

11

КМ

Навигация и лоция

15.04.22

110

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

12. 

11

КМ

РПП – Техническа поддръжка и ремонт

18.04.22

110

14.35

А.Коларов Б.Тодоров

13. 

11

КМ

Технология на морските превози

19.04.22

110

14.35

А.Коларов Б.Тодоров

14. 

11

КМ

Електрообзавеждане на кораба

20.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

15. 

11

КМ

Учебна практика - плавателна

21.04.22

208

14.35

Б.Тодоров

А.Коларов

16. 

11

КМ

Безопасност на корабните работи,сигурност на корабоплаването и експлоатация на спасителните средства

26.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

17. 

11

КМ

Корабни палубни системи и устройства

27.04.22

110

14.35

А.Шойлева

Е.Поповска

 

18. 

11

КМ

Товарно дело

28.04.22

110

14.35

А.Коларов

Б.Тодоров

19. 

11

КМ

РПП – Управление на кораба

29.04.22

208

14.35

А. Коларов

П.Петров

20. 

11

КМ

Теория на кораба

03.05.22

110

14.35

Е.Фурнаджиева

П.Петров

21. 

11

КМ

Учебна практика - корабоводене

04.05.22

208

14.35

А. Коларов

П.Петров

22. 

11

КМ

Учебна практика – експлоатация на търговските кораби

05.05.22

208

14.35

П.Петров

Б.Тодоров

23. 

11

КМ

Производствена практика - плавателна

09.05.22

208

14.35

А. Коларов

 П.Петров

11 клас – Корабни машини и механизми

1.    

11

КММ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

11

КММ

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

11

КММ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

11

КММ

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

11

КММ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

11

КММ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

11

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене

11.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

8.    

11

КММ

Корабни парни котли и турбини

12.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

9.    

11

КММ

РПП – Корабни силови уредби

13.04.22

110

14.35

А.Шойлева Е.Поповска

10. 

11

КММ

Корабни системи и устройства

14.04.22

110

14.35

А.Шойлева Е.Поповска

11. 

11

КММ

Корабни спомагателни механизми

15.04.22

110

14.35

А.Шойлева Е.Поповска

12. 

11

КММ

Учебна практика - заваряване

18.04.22

УР

14.35

В.Добрев

Й.Карамфилов

13. 

11

КММ

Учебна практика- обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

19.04.22

УР

14.35

В.Добрев

Й.Карамфилов

14. 

11

КММ

Електроника

20.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

15. 

11

КММ

Учебна практика - плавателна

21.04.22

УР

14.35

В.Добрев

Й.Карамфилов

16. 

11

КММ

Термодинамика

26.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

17. 

11

КММ

Техническа механика

27.04.22

110

14.35

М.Аргирова

А.Шойлева

18. 

11

КММ

Заваряване

28.04.22

110

14.35

М.Аргирова

В.Добрев

19. 

11

КММ

Производствена практика - плавателна

29.04.22

УР

14.35

В.Добрев

Й.Карамфилов

11 клас – Електрообзавеждане на кораби

1.    

11

ЕОК

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

11

ЕОК

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

11

ЕОК

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

11

ЕОК

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

11

ЕОК

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

11

ЕОК

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

11

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

11.04.22

110

14.35

Н.Недялова

Д.Петкова

8.    

11

ЕОК

РПП -  Елементи на електротехническото

12.04.22

110

14.35

Д.Петкова Н.Недялова

9.    

11

ЕОК

Монтаж на корабното електрообзавеждане

13.04.22

110

14.35

Д.Петкова Н.Недялова

10. 

11

ЕОК

Корабни системи и устройства

14.04.22

110

14.35

А.Шойлева Е.Поповска

11. 

11

ЕОК

Електроника

15.04.22

110

14.35

Ю.Генова

Д.Петкова

12. 

11

ЕОК

Производствена практика- плавателна

18.04.22

319

14.35

Д.Петкова

Ю.Генова

13. 

11

ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

19.04.22

319

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

14. 

11

ЕОК

Учебна практика - плавателна

20.04.22

319

14.35

Д.Петкова

Н.Недялова

15. 

11

ЕОК

Учебна практика - електромонтажна

21.04.22

319

14.35

Н.Недялова

Ю.Генова

16. 

11

ЕОК

Учебна практика - по електрически машини

26.04.22

319

14.35

Н.Недялова

П.Милушев

17. 

11

ЕОК

Електрически инсталации

27.04.22

110

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

18. 

11

ЕОК

Електрически машини и апарати

28.04.22

110

14.35

Н.Недялова

Ю.Генова

19. 

11

ЕОК

Устройство на кораба

03.05.22

110

14.35

Е.Фурнаджиева

П.Петров

20. 

 

 

 

 

 

11 клас – Експлоатация на пристанищата и флота

1.    

11

ЕПФ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

11

ЕПФ

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

11

ЕПФ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

11

ЕПФ

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

11

ЕПФ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

11

ЕПФ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

11

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

11.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

8.    

11

ЕПФ

Механизация на пристанищата

12.04.22

110

14.35

Е.Поповска

Р.Ганчовска

9.    

11

ЕПФ

География на морския транспорт

13.04.22

110

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

10. 

11

ЕПФ

Икономика на пристанищата и флота

14.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

11. 

11

ЕПФ

Информационни системи в транспорта

15.04.22

110

14.35

З.Вангелова

Р.Ганчовска

12. 

11

ЕПФ

Теория на кораба

18.04.22

110

14.35

М.Аргирова

А.Коларов

13. 

11

ЕПФ

Обща теория на счетоводната отчетност

19.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

14. 

11

ЕПФ

Учебна практика - складова

20.04.22

105

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

15. 

11

ЕПФ

Производствена практика

21.04.22

105

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

16. 

11

ЕПФ

РПП - Пристанищна и корабна дейност

26.04.22

105

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

17. 

11

ЕПФ

Складово дело

27.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

12 клас – Електрообзавеждане на кораби

1.    

12 ЕОК

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

12 ЕОК

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

12 ЕОК

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

12 ЕОК

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

12 ЕОК

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

12 ЕОК

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

12 ЕОК

Автоматизация на кораба

11.04.22

110

14.35

Н.Недялова

Д.Петкова

8.    

12 ЕОК

РПП - Автоматизирани системи на кораба

12.04.22

110

14.35

Н.Недялова

Д.Петкова

9.    

12 ЕОК

Безопасност на корабните работи,сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

13.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

10. 

12 ЕОК

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

14.04.22

110

14.35

Д.Петкова

Н.Недялова

 

11. 

12 ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

15.04.22

110

14.35

Д.Петкова

Ю.Генова

12. 

12 ЕОК

Производствена практика- плавателна

18.04.22

319

14.35

Д.Петкова

Ю.Генова

13. 

12 ЕОК

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

19.04.22

319

14.35

Д.Петкова

П.Милушев

14. 

12 ЕОК

Учебна практика - плавателна

20.04.22

319

14.35

Д.Петкова

Н.Недялова

15. 

12

ЕОК

РП - Български език и литература

26.04.22

110

14.35

А.Пенева

Р.Вълева

12 клас – Експлоатация на пристанищата и флота

1.    

12

ЕПФ

Физическо възпитание и спорт

1.04.22

ФП 9.00

Б.Станев

С.Симеонов

2.    

12

ЕПФ

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

М.Недялкова

Г.Иванова

3.    

12

ЕПФ

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

4.    

12 ЕПФ

Гражданско образование

6.04.22

110

9.00

Н.Полименова

И.Маринов

5.    

12 ЕПФ

Български език и литература

7.04.22

110

9.00

А.Пенева

Р.Вълева

6.    

12 ЕПФ

Руски език

8.04.22

110

9.00

Х.Чакърова

Г.Иванова

7.    

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота

11.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

8.    

12

ЕПФ

Механизация на пристанищата

12.04.22

110

14.35

Е.Поповска

Р.Ганчовска

9.    

12

ЕПФ

Транспортен бизнес

13.04.22

110

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

10. 

12

ЕПФ

Морско право

14.04.22

110

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

11. 

12

ЕПФ

РПП – Специализирани превози

15.04.22

110

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

12. 

12

ЕПФ

Учебна практика - стифадорска

18.04.22

105

14.35

Р.Ганчовска

Д.Иванова

13. 

12

ЕПФ

Учебна практика – Кореспонденция и компютърен машинопис

19.04.22

407

14.35

З.Вангелова

К.Витлиемова

14. 

12

ЕПФ

Учебна практика – Търговска експлоатация на пристанищата и флота

20.04.22

105

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

15. 

12

ЕПФ

Производствена практика

21.04.22

105

14.35

Д.Иванова

Р.Ганчовска

16. 

12

ЕПФ

РП - Български език и литература

26.04.22

110

14.35

А.Пенева

Р.Вълева


ГРАФИК СФО - СПЕЦ. МОНТЬОР НА КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

Спец.

Клас

Предмет

Дата

Стая

Час

Комисия по оценяване

1.    

12

м

КММ

Английски език по професията

4.04.22

110

9.00

Р.Миленкова

М.Недялкова

 

2.    

12

Математика

5.04.22

110

9.00

М.Русева

Т.Мустакова

3.    

12

м

КММ

Корабни двигатели с вътрешно горене

11.04.22

110

14.35

Е.Поповска

А.Шойлева

4.    

12

м

КММ

Производствена практика

21.04.22

УР

14.35

В.Добрев

Й.Карамфилов

5.    

12

м

КММ

ЗИП - Български език и литература

26.04.22

110

14.35

А.Пенева

Р.Вълева

 


ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


1. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

2. Изпитите се провеждат в една редовна и две поправителни сесии за учебната година.

3. Редовната сесия - в периода от 01.04.2021г. до 30.04.2021г.

4.   Първата поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 01.07.2021г. до 15.07.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 07.05.2021г. до 15.05.2021г.

5.   Втората поправителна сесия:

·     За ученици от VІІІ до ХІ клас - от 15.08.2021г. до 31.08.2021г.;

·     За ученици от ХІІ клас – от 01.08.2021г. до 15.08.2021г.

6.       До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит, но не са се явили.

7.       Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.

8.       Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали.

9.       Заявление за допускане до изпити през съответната изпитна сесия се подава до директора на училището, не по-късно от 10 работни дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението се посочват учебните предмети, на които ученикът желае да се яви. В един ден ученикът може да се яви само на един изпит.

10.    Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна година, ако е положил успешно всички изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план.


ЗАЯВЛЕНИЕ