Начало Държавни изпити

 

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на  втора/трета степен на професионална квалификация

1. Теория:

Специалност

Дата и

начален  час

Място за

провеждане

на изпита

 

Корабоводене – морско

ІІІ степен

09.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ

110

 
 
 

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

09.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ

110

 
 
 

Корабни машини и механизми

ІІ степен

09.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ

110

 
 
 

Машини и съоръжения за заваряване

ІІ степен

09.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ

110

 
 
 

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

09.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ

110

 
 
 

Придобиване на правоспособност по заваряване

10.09.2021

08.00 часа

ВМГ

212

 
 
 

 

2.   Практика:

Специалност

Дата и

начален час

Място за провеждане на изпита

 

Корабни машини и механизми

ІІІ степен

 

03.09.2021г

08.00 часа

Учебна работилница

 
 
 

Корабни машини и механизми

ІІ степен

 

03.09.2021г

08.00 часа

Учебна работилница

 
 
 

Електрообзавеждане на кораби

ІІІ степен

03.09.2021г.

08.00 часа

ВМГ 319

 
 
 

Придобиване на правоспособност по заваряване

13.09.2021г

08.00 часа

Учебна работилница