Начало Държавни изпити

 

 

Заявление за допускане до държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

 

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на  втора/трета степен на професионална квалификация