Начало   Безопасност на движението по пътищата

 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“