Начало    Предпазни мерки - COVID-19

Предпазни мерки - COVID-19

 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


RP-1-Coronavirus_A2_final


RP-2-Clean_hand


RP-3-Learn_from_home (1)


RP-4-Body_Posture (1)


RP-5-Poster-mask-final-BG


RP-6-Back-to-work-BG