Начало Проекти Проект "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

ГРУПИ по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ през 2019/2020г.

 

Име

Направление

Тип занимание

Ръководител

1

Dreamlabs

Ключови дигитални умения

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Ивилина Кьосева