Начало Проекти ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

ГРУПИ по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ през 2019/2020г.

Дейност / Име

Учебен предмет / Направление

Тип занимание

Ръководител

1

Английски език 8Б

Чужд език-Английски език

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Диана Асенова Овале

2

Английски език 8В

Чужд език-Английски език

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Даниела Николова Демирова-Тасчиян

3

Български език и литература 8Д

Български език и литература

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Дарина Веселинова Василева - Тодорова

4

Български език и литература-10 кл.

Български език и литература

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Антоанета Иванова Пенева

5

Електротехника 9В

Електротехника

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Александрина Лазарова Георгиева

6

Информационни технологии 10Г

Информационни технологии

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Ивилина Стоянова Кьосева

7

Математика 9 кл

Математика

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Жулиета Нейчева Стойнева

8

Математика-10 кл.

Математика

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Марияна Тинчева Щерева

9

Морско дело 9А

Морско дело

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Атанас Недков Коларов

10

Навигация и лоция 10А

Навигация и лоция

Допълнителни обучения

1 - 10 клас

Бранимир Цветанов Тодоров

11

Чертай и твори

Технологии

Занимания по интереси

Анелия Александрова Шойлева