Начало Училище УТВЪРДЕНИ МЕХАНИЗМИ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Механизъм за съвместна работа на институциите

Телефон 0800 10 112 и електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. за подаване на сигнали

Междуинституционален механизъм

Механизъмза противодействие на тормоза и насилиетовъв Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Въвеждане на защитна мрежа, правила и задължения на всички служители и възлагане на конкретни отговорности на възрастните във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците на Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали във връзка с възникнали ситуации на тормоз и насилие във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Училищна политика за противодействие  на тормоза във Варненска морска гимназия “Свети Николай чудотворец“

Класификация на формите на насилие и тормоз и предприемане на съответни действия

 

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства - за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата