Начало Проекти ПРОЕКТ "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

EUOP_Sciense
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - 27.02.2017 г.