Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

График на изпитите - втора поправителна сесия за ученици  от  8, 9, 10 и 11 клас за  учебната 2016/2017 година

 №

ДАТА

ЧАС

ПРЕДМЕТ

КЛАС

СПЕЦ

КОМИСИЯ

СТАЯ

КВЕСТОРИ

1.

11.08.17

15.00

Учебна практика-

общометална

КММ

Л.Лютов

Кр.Игнатов

УР

-

2.

14.08.17

8,30

Аналогова схемотехника

10Г

КТТ

Н.Недялова В.Чамова

110

Н.Митева

Д.Кунев

3.

14.08.17

8,30

Учебна плавателна практика

10в

ЕОК

Н.Недялова В.Чамова

212

 

4.

21.08.17

8,30

Английски език

10В,Г

ЕОК

КТТ

Д.Демирова

Г.Иванова

110

М.Щерева

Ж.Стойнева

5.

22.08.17

 8,30

Етика и право

10В,Г

ЕОК

КТТ

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

6.

22.08.17

8,30

Философия

11В

ЕОК

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

7.

22.08.17

8,30

Психология и логика

9 Б, Г

 

Т.Крумова

Ант.Пенева

110

Д.Кунев

Р.Миленкова

8.

23.08.17

8,30

Математика

10Г

КТТ

М.Щерева

Т.Мустакова

110

Г.Иванова

Р.Миленкова

9.

24.08.17

8,30

География и икономика

10В,Г

ЕОК

КТТ

Т.Стоянова

Р.Калчева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

10.

24.08.17

8,30

Теория на кораба

10Д

ЕПФ

Д.Михова

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

11.

24.08.17

8,30

Техническа механика

10Б

КММ

Ел.Поповска

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

12.

24.08.17

8,30

Корабни спомагателни механизми

10Б

КММ

Ел.Поповска

Ан.Шойлева

110

Н.Митева

Ан.Пенева

13.

24.08.17

8,30

Мореходна астрономия

11А

КМ

Бр.Тодоров

М.Методиев

110

Н.Митева

Ан.Пенева

14.

24.08.17

8,30

Морско дело

КМ

М.Методиев Бр.Тодоров

110

Н.Митева

Ан.Пенева

15.

25.08.17

8,30

УП-Лабораторна по електрич. измервания

10

ЕОК

Юл.Георгиева

В.Чамова

319

-

16.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

Цифрова схемотехника

10

КТТ

Юл.Георгиева

В.Чамова

212

-

17.

25.08.17

8,30

Учебна практика-

По специалността

11А

КМ

М.Методиев

Бр.Тодоров

208

-

18.

25.08.17

8,30

Електрообзавеждане на кораба

11В

ЕОК

Юл.Георгиева

В.Чамова

110

Г.Иванова

Ж.Стойнева

19.

25.08.17

8,30

Учебна практика – морско дело

КМ

М.Методиев

Бр.Тодоров

208

-


График на изпитите - втора поправителна сесия за ученици  от  12 клас за  учебната 2016/2017 година

КЛАС

ПРЕДМЕТ

дата

час

стая

КОМИСИЯ

Квестори

       1.

12в

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

4.08.2017

8.30

110

Ал. Георгиева Юл. Георгиева

1.Д. Демирова

2.М.Николова

2.      

12а

Технология на морските превози

7.08.2017

8.30

110

М. Методиев Бр.Тодоров

1.Г.Драгнева

2.Т Стоянова

3.      

12а

Товарно дело

7.08.2017

8.30

110

М. Методиев Бр.Тодоров

4.      

12в

ЗИП - Електрообзавеждане на кораба

7.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

5.      

12в

Автоматизация на кораба

7.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

6.      

12КММ

Автоматизация на кораба

7.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

7.      

12а

Електронавигационни прибори

8.08.2017

8.30

110

М. Методиев Бр.Тодоров

1.Н.Митева

2.Д.Кунев

8.      

12в

Монтаж на корабното електрообзавеждане

8.08.2017

8.30

110

Ал. Георгиева Юл. Георгиева

9.      

12а

Радионавигационни системи

8.08.2017

8.30

110

М. Методиев Бр.Тодоров

10.    

12б

Учебна практика - по заваряване

8.08.2017

15.00

УР

Л. Лютов Кр.Игнатов

 

11.    

12б

Учебно-производствена плавателна практика-КММ

8.08.2017

15.00

УР

Л. Лютов Кр.Игнатов

 

12.    

12в

Ремонт на корабното електрообзавеждане

9.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева

Ал. Георгиева

1. Г.Драгнева

2.М.Щерева

13.    

12б

Свят и личност

9.08.2017

8.30

110

Т. Крумова Т.Стоянова

       14.

12а

Експлоатация на търговския флот

9.08.2017

8.30

110

М. Методиев Бр.Тодоров

15.    

12в

Корабни електрозадвижвания

9.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

16.    

12б

Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене

9.08.2017

15.00

УР

Л. Лютов Кр.Игнатов

 

17.    

12в

Електрообзавеждане на кораба-ЕОК

10.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

1.Р.Тодорова

2.Ж.Стойнева

18.    

12б

Електрообзавеждане на кораба-КММ

10.08.2017

8.30

110

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

19.    

12в

Проектиране на електрически уредби и устройства

10.08.2017

8.30

110

Ал. Георгиева Юл. Георгиева

 

20.   

12а

Учебна практика - по специалността-МК

10.08.2017

8.30

208

М. Методиев Бр.Тодоров

 

21.    

12а

Учебна практика - експлоатация натърговските кораби

11.08.2017

8.30ч

208

М. Методиев Бр.Тодоров

 

22.   

12в

Учебна практика - по специалността-ЕОК

11.08.2017

8.30ч

319

Юл. Георгиева Ал. Георгиева

 

23.   

12б

Учебна практика - по специалността-КММ

11.08.2017

15.00ч

УР

Л. Лютов Кр.Игнатов