Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

График за провеждане на поправителни изпити за ученици 12 клас през учебната 2017-2018 г.

№ по ред предмет спец дата час комисия
1 Български език и литература ЕОК/ЛОГ 16.05.2018 г. 10,00ч Д. Кунев Д.Тодорова
2 Учебна практика - по специалността ЕОК 16.05.2018 г. 13,30ч В.Чамова Н.Недялова 
3 Учебно-производствена плавателна практика КММ 16.05.2018 г. 13,30ч  Л. Лютов К.Левков
4 Електрообзавеждане на кораба ЕОК 17.05.2018 г. 11,00ч В.Чамова Н.Недялова 
5 Учебна плавателна практика ЕОК 17.05.2018 г. 13,30ч В.Чамова Н.Недялова 
6 Учебна плавателна практика КММ 17.05.2018 г. 8,00ч  Л. Лютов К.Левков

 


График за провеждане на поправителни изпити за ученици завършили мининали години 12 клас

предмет спец дата час комисия
Експлоатация на корабното електрообзавеждане ЕОК 16.5.2018 10,00ч В.Чамова Н.Недялова 
Електрообзавеждане на кораба КММ 16.5.2018 10,00ч В.Чамова Н.Недялова 
Учебна практика - експлоатация на търговските кораби МК 16.5.2018 14,00ч М. Методиев Бр. Тодоров
Учебна практика - по специалността ЕОК 16.5.2018 14,00ч В.Чамова Н.Недялова 
Учебно-производствена плавателна практика КММ 16.5.2018 14,00ч  Л. Лютов К.Левков
Монтаж на корабното електрообзавеждане ЕОК 17.5.2018 11,00ч В.Чамова Н.Недялова 
Експлоатация на търговския флот МК 17.5.2018 14,00ч М. Методиев Бр. Тодоров
Проектиране на електрически уредби и устройства ЕОК 17.5.2018 14,00ч В.Чамова Н.Недялова 
Електронавигационни прибори МК 17.5.2018 7,30ч Бр. Тодоров Ел.Фурнаджиева
ЗИП - Електрообзавеждане на кораба ЕОК 17.5.2018 7,30ч В.Чамова Н.Недялова 
Технология на морските превози МК 17.5.2018 7,30ч Бр. Тодоров Ел.Фурнаджиева
Товарно дело МК 17.5.2018 7,30ч Бр. Тодоров Ел.Фурнаджиева
Учебна практика - по специалността КММ 17.5.2018 8,00ч  Л. Лютов К.Левков