Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.АВГУСТ 2019 ГОД. УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 8,9 КЛАС

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Място/Час

Комисия по оценяване

Квестори

1

Техническа механика -9кл

19.08

110/8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Д.Кунев

Т.Стоянова

2

Устройство на кораба- 9кл

19.08

110/8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Д.Кунев

Т.Стоянова

3

Философия- 8 кл.

19.08

110/8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Д.Кунев

Т.Стоянова

4

Философия- 9 кл.

19.08

110/8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Д.Кунев

Т.Стоянова

5

Електротехника -9 кл

20.08

110/8.00

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Кунев

Т.Стоянова

6

Английски език-8 кл.

20.08

110/8.00

Д.Овале

Г.Драгнева

Д.Кунев

Т.Стоянова

7

Английски език- 9 кл.

20.08

110/8.00

Д.Овале

Г.Драгнева

Д.Кунев

Т.Стоянова

8

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда-9кл

20.08

110/8.00

Е.Поповска

К.Левков

Д.Кунев

Т.Стоянова

9

Български език и литература- 8кл

21.08

 

110/8.00

Д.Кунев

А.Пенева

Р.Тодорова

М.Николова

10

Градивни елементи-9кл.

21.08

110/8.00

Ал.Георгиева

Г.Георгиев

 Р.Тодорова

М.Николова

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.АВГУСТ – 2019 ГОД.- УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 10,11 КЛАС

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Място/

Час

Комисия по оценяване

Квестори

1

Заваряване-11кл.

14.08

110

8.00

Д.Михова

К.Левков

Н.Полименова

Б.Станев

 

2

Учебна практика - по специалността-КММ, 10кл

16.08.

УР

8.00

К.Левков

Е.Поповска

 

3

Учебно-производствена плавателна практика КММ-11кл.

16.08.

УР

8.00

К.Левков

Е.Поповска

 

4

Философия-11кл.

19.08.

110

8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Д.Кунев

Т.Стоянова

5

Етика и право-10кл

19.08.

110

8.00

Т.Крумова

А.Пенева

Д.Кунев

Т.Стоянова

6

Корабни двигатели с вътрешно горене-10 кл.

20.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Д.Кунев

Т.Стоянова

7

Корабни двигатели с вътрешно горене-11 кл.

20.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Д.Кунев

Т.Стоянова

8

Корабни парни котли и турбини- 11кл.

21.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Р.Тодорова

М.Николова

9

Корабни спомагателни механизми-10кл.

21.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Р.Тодорова

М.Николова

10

Термодинамика- 10кл.

22.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Р.Тодорова

М.Николова

11

Корабни системи и устройства-11кл

22.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Р.Тодорова

М.Николова

12

Механизация на пристанищата-11кл.

22.08

110

8.00

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Д.Кунев

Т.Стоянова

13

Техническа механика -10кл.

23.08

110

8.00

Е.Поповска

Д.Михова

Г.Драгнева

Д.Овале

14

Технология на кораборемонта -11кл

23.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Г.Драгнева

Д.Овале

15

Математика-10кл.

26.08

110

8.00

Т.Мустакова

М.Щерева

Г.Драгнева

Д.Овале

16

Корабни двигатели с вътрешно горене-ЗИП,11кл

26.08

110

8.00

Е.Поповска

К.Левков

Г.Драгнева

Д.Овале

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.АВГУСТ – 2019 ГОД.- УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 12 КЛАС

Клас

Спец.

Предмет

Дата

Час

Място

Комисия по оценяване

Квестори

1.

12Б

КММ

Заваряване

01.08

8.00

110

Д. Михова К.Левков

М. Щерева

Р.Тодорова

2.

12Б

КММ

Корабни системи и устройства

02.08

8.00

110

Ел. Поповска

К. Леков

М. Щерева

Р.Тодорова

3.

12Б

КММ

Технология на кораборемонта

05.08

8.00

110

Ел. Поповска

К. Леков

Б. Станев

Ж.Стойнева

4.

12Б

КММ

Корабни парни котли и турбини

06.08

8.00

110

Ел. Поповска

К. Леков

М.Николова Т.Стоянова

5.

12Б

КММ

Учебно-производствена плавателна практика

06.08

8.30

УР

К. Леков Ел.Поповска

 

6.

12Б

КММ

Учебна плавателна практика

06.08

8.30

УР

К. Леков Ел.Поповска

 

 

7.

12Б

КММ

Учебна практика - изпитване на двигатели с вътрешно горене

06.08

8.30

УР

К. Леков Ел.Поповска

 

8.

12Б

КММ

Учебна практика - по специалността

07.08

8.00

УР

К. Леков Ел.Поповска

 

 


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М.АВГУСТ – 2019 ГОД.- УЧЕНИЦИ 12 КЛАС- МИНАЛИ ГОДИНИ

Спец.

Предмет

Дата

Час

Място

Комисия по оценяване

Квестори

1.

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба - ЗИП

01.08.

8.00

110

А.Георгиева Н.Недялова

М. Щерева

Р.Тодорова

2.

МК

Технология на морските превози

01.08.

8.00

110

Ат. Коларов

 М. Методиев

М. Щерева

Р.Тодорова

3.

ЕОК

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

02.08.

8.00

110

А.Георгиева Н.Недялова

М. Щерева

Р.Тодорова

4.

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба

05.08.

8.00

110

А.Георгиева Н.Недялова

Б. Станев

Ж.Стойнева