Начало Поправителни сесии / Приравнителни изпити

Поправителна сесия месец Август


График за провеждане на поправителни изпити 8,9,10 и 11 клас

клас предмет дата място час комисия квестори
1 11а Електронавигационни прибори 13.08.18г. 110 8, 30 М. Методиев           Х.Минев Т.Крумова               Г.Иванова
2 Учебна практика - морско дело 13.08.18г. 208 8,30 М. Методиев           Х.Минев Т.Крумова               Г.Иванова
3 Учебна практика - общометална 13.08.18г. УР 8,30 Л. Лютов                   К. Левков  
4 10б Учебна практика - по специалността 13.08.18г. УР 8,30 Л. Лютов                   К. Левков  
5 11б Учебна практика - по специалността 13.08.18г. УР 8,30 Л. Лютов                   К. Левков  
6 10б,в,г Етика и право 14.08.18г. 110 8,30 Т.Крумова                 А. Пенева И.Кирилова Д.Овале
7 9а,б Психология и логика 14.08.18г. 110 8,30 Т.Крумова                А. Пенева И.Кирилова Д.Овале
8 8а,в Философия 14.08.18г. 110 8,30 Т.Крумова                А. Пенева И.Кирилова Д.Овале
9 8б,в Български език и литература 16.08.18г. 110 8,30 А. Пенева                         Д. Кунев Д.Иванова  Р.Миленкова
10 9а,б Български език и литература 16.08.18г. 110 8,30 А. Пенева                     Д. Кунев Д.Иванова  Р.Миленкова
11 10б Учебна плавателна практика 16.08.18г. УР 8,.30 Л. Лютов                  К. Левков  
12 Английски език 17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
13 9а,б Английски език (ІЧЕ)  17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
14 10б,г Английски език (ІЧЕ)  17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
15 11д Английски език (ІЧЕ)  17.08.18г. 110 8,30 Д.Овале         Ив.Кирилова М. Щерева Р.Тодорова
16 Предприемачество 17.08.18г. 110 8,30 Ю. Георгиева           А. Шойлева М. Щерева Р.Тодорова
17 Математика 20.08.18г 110 8,30 М. Щерева Р.Тодорова Н.Митева Т.Стоянова
18 Математика 20.08.18г 110 8,30 М. Щерева Р.Тодорова Н.Митева Т.Стоянова
19 10б Математика 20.08.18г 110 8,30 М. Щерева Р.Тодорова Н.Митева Т.Стоянова
20 8а,в История и цивилизация 21.08.18г. 110 8,30 Н.Полименова Т.Стоянова  Н.Митева Ан.Пенева
21 История и цивилизация 21.08.18г. 110 8,30  Н.Полименова   Т.Стоянова  Н.Митева Ан.Пенева
22 10б История и цивилизация 21.08.18г. 110 8,30  Н.Полименова Т.Стоянова  Н.Митева Ан.Пенева
23 Биология и здравно образование 22.08.18г. 110 8,30 М.Николова         Д.Кокорска И.Куцаров  Д.Кунев
24 8а,г География и икономика 22.08.18г. 110 8,30 Т. Стоянова              К. Калчев И.Куцаров  Д.Кунев
25 География и икономика 22.08.18г. 110 8,30 Т. Стоянова              К. Калчев И.Куцаров  Д.Кунев
26 География и икономика 22.08.18г. 110 8,30 Т. Стоянова              К. Калчев И.Куцаров  Д.Кунев
27 10б География и икономика 22.08.18г. 110 8,30 Т. Стоянова              К. Калчев И.Куцаров  Д.Кунев
28 10б Корабни двигатели с вътрешно горене 23.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска              А. Шойлева М.Николова  Г.Иванова
29 11б Корабни двигатели с вътрешно горене 23.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска              А. Шойлева М.Николова  Г.Иванова
30 Физика и астрономия 23.08.18г. 110 8,30 Р.Тодорова               Р. Миленкова М.Николова  Г.Иванова
31 11б Корабни парни котли и турбини 24.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска              А. Шойлева Г.Иванова И.Куцаров
32 10б Корабни спомагателни механизми 24.08.18г. 110 8,30 А. Шойлева               Е. Поповска Г.Иванова И.Куцаров
33 Химия и опазване на околната среда 24.08.18г. 110 8,30 М. Николова             Д. Демирова Г.Иванова И.Куцаров
34 Химия и опазване на околната среда 24.08.18г. 110 8,30 М. Николова             Д. Демирова Г.Иванова И.Куцаров
35 10г Химия и опазване на околната среда 24.08.18г. 110 8,30 М. Николова             Д. Демирова Г.Иванова И.Куцаров
36 10б Техническа механика 27.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска              А. Шойлева Н.Митева Н.Полименова
37 Технология на материалите 27.08.18г. 110 8,30 Е. Поповска              А. Шойлева Н.Митева Н.Полименова
38 10б Информационни технологии 28.08.18г 110 8,30 И. Кьосева                З. Вангелова Н.Митева   А.Пенева
39 Техническо чертане 28.08.18г. 110 8,30 А. Шойлева               Е. Поповска  Н.Митева  А.Пенева

График за провеждане на поправителни изпити 12 клас

Клас спец. предмет Дата Място Час Комисия Квестори
12В ЕОК УП - по специалността 13.08.18г. ст.319 8,30ч Н.Недялова В.Чамова  
12В ЕОК Учебна плавателна                            практика 13.08.18г. ст.319 8,30ч Н.Недялова В.Чамова  
12Б КММ Учебна плавателна                           практика 13.08.18г. УР 8,30ч Л.Лютов К.Левков  
12В ЕОК Електрообзавеждане на кораба 14.08.18г. ст.110 8,30ч Н.Недялова В.Чамова И.Кирилова Д.Овале
12В,Г ЕОК   ЛТУ Български език и литература 16.08.18г. ст.110 8,30ч Д.Кунев А.Пенева Д.Иванова  Р.Миленкова

 

График за провеждане на поправителни изпити 12 клас - минали години

12В ЕОК Учебнопроизв.плав.практика 13.08.18г. ст. 319 8,30ч. Н.Недялова В.Чамова  
12Б КММ УП - по специалността 13.08.18г. УР 8,30ч. Л.Лютов К.Левков  
12А КМ Товарно дело 13.08.18г. ст.110 8,30ч. М.Методиев Х.Минев Т.Крумова               Г.Иванова
12А КМ Технология на                             морските превози 13.08.18г. ст.110 8,30ч. М.Методиев Х.Минев Т.Крумова               Г.Иванова
12А КМ Електронавигационни прибори 13.08.18г. ст.110 8,30ч. М.Методиев Х.Минев Т.Крумова               Г.Иванова
12В ЕОК ЗИП-Електрообзавеждане  на кораба 14.08.18г. ст.110 8,30ч. Н.Недялова В.Чамова И.Кирилова Д.Овале
12Б КММ Електрообзавежд.                           на кораба 14.08.18г. ст.110 8,30ч. Н.Недялова В.Чамова И.Кирилова Д.Овале
12А КМ Експлоатация на търговския флот 14.08.18г. ст.110 8,30ч. М.Методиев Х.Минев И.Кирилова Д.Овале