Начало Прием 2017/2018 След 8 клас

 

след завършен ОСми КЛАС  - КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

 

Професия    КОРАБЕН МОНТЬОР

Специалност КОРАБНИ МАШИНИ  И МЕХАНИЗМИ

 

Професия  ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА КОРАБИ

 

Професия  КУРИЕР

Специалност  ЛОГИСТИКА НА ТОВАРИ И УСЛУГИ

 

За гимназията могат да кандидатстват младежи и девойки, ЗАВЪРШИЛИ ОСМИ КЛАС и не по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

Класирането на кандидатите се извършва с конкурс по документи.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО БАЛ, ПОЛУЧЕН ОТ:

  • Утроената оценка по математика от свидетелството за завършено основно образование;
  • Удвоената оценка по български език и литература от свидетелство  за завършено основно образование;
  • Оценката по физика от свидетелство за завършено  основно образование;

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ВЪВ ВМГ “СВ. Н. ЧУДОТВОРЕЦ”

  • Заявление за класиране по образец от ВМГ;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика със заключение, че посочените в заявлението специалности не са противопоказни за кандидата - оригинал;
  • Удостоверение за преместване - оригинал;

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

   3.07-5.07.2017 г. вкл.

до   6.07.2017 г. вкл.

   7.07.2017 г.

ВТОРИ

 11.07.2017 г. вкл.

до 13.07.2017 г. вкл.

  14.07.2017 г.

ТРЕТИ

 19.07.2017 г. вкл.

     20.07.2017 г.

  21.07.2017 г.

 

Работно време на училищната комисията по приема на ученици:

                      от 7.30 до 16.00 часа / стая 105

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА:

СЕКРЕТАР:   052/370 - 437

ДИРЕКТОР:  052/370 - 433

ЗАМ. ДИРЕКТОР: 052/370 - 436