Начало Прием 2016/2017 След 7 клас

 

след завършен СЕДМИ КЛАС - ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Професия    КОРАБОВОДИТЕЛ

Специалност КОРАБОВОДЕНЕ- МОРСКО

 

Професия    КОРАБЕН ТЕХНИК

Специалност КОРАБНИ МАШИНИ  И МЕХАНИЗМИ

 

Професия  ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА КОРАБИ

 

Кандидатите за прием след завършен СЕДМИ  клас  полагат тест по:

Български език и литература  - 18.05.2016 г.

Математика  -  20.05.2016 г.

За гимназията могат да кандидатстват младежи и девойки, ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ КЛАС и не по-възрастни от 16 години, навършвани в годината на кандидатстване.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • Оценката от теста по български език и литература;
  • Утроената оценка от теста по математика;
  • Оценките по български език и литература и математика от удостоверението за завършен седми клас;

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

След обявяване на резултатите от изпитите учениците подават заявление за класиране по образец и медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика със заключение, че посочените в заявлението специалности не са противопоказни за кандидата.

Записването на класираните ученици става във ВМГ ”Св. Н. Чудотворец”.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  • Заявление до Директора
  • Удостоверение за завършен седми клас                                        
  • Медицинско свидетелство
  • За КМ, КММ и ЕОК медицинско свидетелство с мнение за цветоусещане и заключение, че специалностите не са противопоказни за кандидата
  • Удостоверение за преместване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

16.06-21.06.2016 г. вкл.

до 27.06-30.06.2016 г. вкл.

28.06-30.06.2016 г. вкл.

ВТОРИ

28.06-30.06.2016 г. вкл.

до   4.07.2016 г. вкл.

  5.07 - 7.07.2016 г. вкл.

ТРЕТИ

11.07-13.07.2016 г. вкл.

до 15.07.2016 г. вкл.

18.07-19.07.2016 г. вкл.

 

Попълване на незаетите места след ТРЕТИ ЕТАП се определя от Директора.

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА:

 СЕКРЕТАР:  052/370 - 437

ДИРЕКТОР:  052/370 - 433  

ПОМ. ДИРЕКТОР:  052/370 - 436