Начало Прием 2015/2016 След 7 клас

 

след завършен СЕДМИ КЛАС - ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Професия    КОРАБОВОДИТЕЛ

Специалност КОРАБОВОДЕНЕ- МОРСКО

 

Професия    КОРАБЕН ТЕХНИК

Специалност КОРАБНИ МАШИНИ  И МЕХАНИЗМИ

 

Професия  ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ  НА КОРАБИ

 

Професия  ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност  КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛПГИИ

 

Кандидатите за прием след завършен СЕДМИ  клас  полагат тест по:

Български език и литература  - 20.05.2015 г.

Математика  -  22.05.2015 г.

За гимназията могат да кандидатстват младежи и девойки, ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ КЛАС и не по-възрастни от 16 години, навършвани в годината на кандидатстване.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

  • Оценката от теста по български език и литература;
  • Утроената оценка от теста по математика;
  • Оценките по български език и литература и математика от удостоверението за завършен седми клас;

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

След обявяване на резултатите от изпитите учениците подават заявление за класиране по образец и медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика със заключение, че посочените в заявлението специалности не са противопоказни за кандидата.

Записването на класираните ученици става във ВМГ ”Св. Н. Чудотворец”.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  • Заявление до Директора
  • Удостоверение за завършен седми клас                                        
  • Медицинско свидетелство
  • За КМ, КММ и ЕОК медицинско свидетелство с мнение за цветоусещане и заключение, че специалностите не са противопоказни за кандидата
  • Удостоверение за преместване

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПЪРВИ

от 16 до 19 юни

до 25 юни

от 26 до 30 юни

ВТОРИ

от 26 до 30 юни

до 3 юли

от 6 до 8 юли

ТРЕТИ

от 10 до 14 юли

до 16 юли

от 17 и 20 юли

 

Попълване на незаетите места след ТРЕТИ ЕТАП се определя от Директора до 28 юли 2015 г.

ТЕЛЕФОНИ ЗА СПРАВКА:

 СЕКРЕТАР:  052/370 - 437

ДИРЕКТОР:  052/370 - 433  

ПОМ. ДИРЕКТОР:  052/370 - 436