Начало Държавни зрелостни изпити

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

 

СРОК/ДАТА

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити /матури/ 

от 5 март 2018 г.  до 16 март 2018 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18 май 2018г.

Издаване на служебна бележка за допускане  до държавни зрелостни изпити и обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища

на 18 май 2018г.

Държавен зрелостен изпит  - Български език и литература

21 май 2018г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

23 май 2018г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

от 29 май 2018г.  до 1 юни 2018г.

Обявяване на резултатите от Държавните зрелостни изпити 

до 13 юни 2018г.

Подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценка

до 15 май 2018г.

Подаване на заявления за явяване на Държавен изпит за придобиване на ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация и придобиване на правоспособност по заваряване

до 9 май 2018г.

Провеждане на Държавни изпити за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация

ТЕОРИЯ       6 юни 2018г.

ПРАКТИКА   1,4 и 5 юни 2018 г.

Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност по заваряване

ТЕОРИЯ  31 май 2018г.        

ПРАКТИКА  29, 30 май 2018г.        

Връчване на дипломите за завършено средно образование

22 юни 2018г.

По-подробна информация можете да намерите още на:
   - сайта на РУО - Варна

   - сайта на МОН