Начало Квалификационен курс

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. МАЙ 2018г. /преди редовната сесия/  

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО  03.05.2018год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 09.05.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ м. МАЙ-ЮНИ 2018г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 15.05.2018год.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – от 29.05.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. ЮНИ 2018г. /след редовната сесия/

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 13.06.2018год.

Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор за обучение


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – от 15.06.2018г.


ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СРОК ДО 19.06.2018год.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 27 ЮНИ 2018г.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – 29 ЮНИ 2018г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПОПРАВИТЕЛНА - СЕСИЯ ЮНИ 2018 г.

ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС ПРЕДМЕТ МОДУЛ СПЕЦ КОМИСИЯ СТАЯ КВЕСТОРИ
1 18.06.2018г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 ЕОК В.Чамова Н.Недялова  110 М.Щерева Ж.Стойнева
2 18.06.2018г. 13,30 ч ИКОНОМИКА 2 КММ Р. Ганчовска Ел. Фурнаджиева 110 М.Щерева Ж.Стойнева
3 18.06.2018г. 13,30 ч ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА 3 КММ В.Чамова Н.Недялова  110 М.Щерева Ж.Стойнева
4 18.06.2018г. 13,30 ч АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КОРАБА 4 КММ В.Чамова Н.Недялова  110 М.Щерева Ж.Стойнева
5 18.06.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ КОРАБИ 4 МК  М.Методиев Бр. Тодоров 208 -
6 19.06.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 3 КММ Л. Лютов К.Левков УР  
7 19.06.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА - ИЗПИТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ Л. Лютов К.Левков УР -
8 19.06.2018г. 13,30 ч УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 4 МК Бр. Тодоров М.Методиев 208 -
9 20.06.2018г. 13,30 ч АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА 4 ЕОК Д.Демирова Р.Миленкова      110 Н. Митева Ант.Пенева
10 20.06.2018г. 13,30 ч БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО 2 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 110 Н. Митева Ант.Пенева
11 20.06.2018г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 110 Н. Митева Ант.Пенева
12 20.06.2018г. 13,30 ч КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 4 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 110 Н. Митева Ант.Пенева
13 21.06.2018г. 13,30 ч КОРАБНИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ 4 ЕОК В.Чамова Н.Недялова  110 Г.Драгнева Т.Стоянова
14 21.06.2018г. 13,30 ч ТЕХНОЛОГИЯ НА КОРАБОРЕМОНТА 3 КММ Ан. Шойлева Ел. Поповска 110 Г.Драгнева Ж.Стойнева
15 21.06.2018г. 13,30 ч КОРАБНИ ПАРНИ КОТЛИ И ТУРБИНИ 4 КММ Ел. Поповска Ан. Шойлева 110 Г.Драгнева Т.Стоянова

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит