Начало Самостоятелна форма

 

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - М.АВГУСТ,2019 Г.

Спец.

Учебен предмет

Дата/

Час

стая

Комисия по оценяване

Квестор

1.

КМ

Учебна практика по специалността -11кл.

16.08./

8.00ч.

208

Б.Тодоров

М.Методиев

 

2.

КМ

Теория на кораба – 11кл

19.08./

8.00ч.

110

Д.Михова

Е.Поповска

Д.Кунев

Т.Стоянова

3.

КМ,

КТТ

Философия -11кл

19.08./

8.00ч.

110

Т.Крумова

А.Пенева

Д.Кунев

Т.Стоянова

4.

КМ

Здравословни и безопасни условия на труд - 11кл

20.08./

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Кунев

Т.Стоянова

5.

КТТ

Производствена практика -11кл.

20.08./

8.00ч.

110

Г.Георгиев

Ив.Кьосева

Д.Кунев

Т.Стоянова

6.

КТТ

Български език и литература – ЗИП – 11кл.

21.08./

8.00ч.

110

Д.Кунев

А.Пенева

Р.Тодорова

М.Николова

7.

КМ

Електронавигационни прибори -11кл.

21.08./

8.00ч.

110

М.Методиев

Б.Тодоров

Р.Тодорова

М.Николова

8.

КМ

Метеорология и океанография -11кл.

22.08./

8.00ч.

110

Б.Тодоров

М.Методиев

Р.Тодорова

М.Николова

9.

КМ

Мореходна астрономия -11кл.

23.08./

8.00ч.

110

Б.Тодоров

М.Методиев

Г.Драгнева

Д.Овале

 

 

Спец.

Учебен предмет

Дата

 

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

1

ЕПФ

Български език и литература- 12кл.

01.08.

 

8.00

110

Д.Кунев

А.Пенева

М. Щерева

Р.Тодорова

2

ЕПФ

Организация на флота-12кл

01.08.

 

8.00

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

М. Щерева

Р.Тодорова

3

ЕПФ

Морско право-12кл

05.08.

8.00

110

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Б. Станев

Ж.Стойнева

 


График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.