Начало Самостоятелна форма

 

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - М.ЮЛИ,2019 Г.

Спец.

Учебен предмет

Дата/

Час

Стая

Комисия по оценяване

Квестори

1.     

КМ

Метеорология и океанография -11кл.

08.07.

8.00ч.

110

Б.Тодоров

М.Методиев

Д.Кунев

Р.Тодорова

2.     

ЕОК

Ремонт на корабното електрообзавеждане – 12кл.

08.07.

8.00ч

110

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Кунев

Р.Тодорова

3.     

КМ

Електронавигационни прибори -11кл.

09.07.

8.00ч

110

М.Методиев

Б.Тодоров

Д.Кунев

Р.Тодорова

4.     

ЕОК

Учебна плавателна практика -12кл.

09.07.

8.00ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

5.     

ЕОК

Учебна практика по специалността -12кл.

09.07.

8.00ч

319

А.Георгиева

Н.Недялова

-

6.     

ЕОК

Физическо възпитание и спорт – 12кл.

09.07.

8.00ч.

Физ.

пл.

К.Койчев

Б.Станев

-

7.     

ЕПФ

Физическо възпитание и спорт – 11кл.

09.07.

8.00ч.

Физ.

пл.

К.Койчев

Б.Станев

-

8.     

КТТ

Приложни програмни продукти – ЗИП – 11кл.

10.07.

8.00ч.

110

З. Вангелова

И.Кьосева

Д.Тодорова

Н.Полименова

9.     

КМ

ЕПФ

Здравословни и безопасни условия на труд – 11кл.

10.07.

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Тодорова

Н.Полименова

10. 

ЕПФ

УП-Кореспонденция и компютърен машинопис-12кл.

10.07.

8.00ч.

110

З. Вангелова

И.Кьосева

Д.Тодорова

Н.Полименова

11. 

ЕОК

Монтаж на корабното електрообзавеждане-12кл.

10.07.

8.00ч.

110

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Тодорова

Н.Полименова

12. 

КТТ

Приложен софтуер – ЗИП -11кл.

11.07.

8.00ч.

110

З. Вангелова

И.Кьосева

Д.Тодорова

Н.Полименова

13. 

ЕПФ

Икономика на пристанищата и флота – 11кл.

11.07.

8.00ч.

110

Р.Гачовска

Е.Фурнаджиева

Д.Тодорова

Н.Полименова

14. 

ЕПФ

Експлоатация на пристанища и флота –ЗИП - 12кл.

11.07.

8.00ч.

110

Е.Фурнаджиева

Р.Ганчовска

Д.Тодорова

Н.Полименова

15. 

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба -12кл

11.07.

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Тодорова

Н.Полименова

16. 

КМ

Мореходна астрономия -11кл.

11.07.

8.00

110

Б.Тодоров

М.Методиев

Д.Тодорова

Н.Полименова

17. 

КТТ

Английски език – 11кл.

12.07.

8.00

110

Д.Овале

Г.Драгнева

Д.Тодорова

Т.Стоянова

18. 

КМ

Учебна практика по специалността-11кл.

12.07.

13.00

208

Б.Тодоров

М.Методиев

-

19. 

ЕПФ

Английски език по професията -12кл.

12.07.

8.00ч.

110

Д.Овале

Г.Драгнева

Д.Тодорова

Т.Стоянова

20. 

ЕОК

Електрообзавеждане на кораба – ЗИП-12кл.

12.07.

8.00ч.

110

Н.Недялова

А.Георгиева

Д.Тодорова

Т.Стоянова

21. 

КМ

Теория на кораба – 11кл.

15.07.

8.00ч.

110

Д.Михова

Е.Поповска

Д.Овале

Т.Стоянова

22. 

КТТ

Проектиране на електронни схеми -11кл.

15.07.

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Овале

Т.Стоянова

23. 

ЕОК

Автоматизация на кораба -12кл.

15.07.

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Овале

Т.Стоянова

24. 

ЕОК

Проектиране на електрически уредби и устройства- 12кл.

15.07.

8.00ч.

110

А.Георгиева

Н.Недялова

Д.Овале

Т.Стоянова

25. 

ЕПФ

Механизация на пристанищата – 11кл.

15.07.

8.00ч.

110

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Д.Овале

Т.Стоянова

26. 

ЕПФ

Механизация на пристанищата – 12кл.

15.07.

8.00ч.

110

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Д.Овале

Т.Стоянова

27. 

КТТ

КМ

ЕПФ

Български език и литература – ЗИП – 11кл.

16.07.

8.00ч.

110

Д.Кунев

А.Пенева

Г.Драгнева

Т.Стоянова

28. 

ЕОК

Български език и литература – ЗИП – 12кл

16.07.

8.00ч.

110

Д.Кунев

А.Пенева

Г.Драгнева

Т.Стоянова

29. 

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота – 12кл

16.07.

8.00ч.

110

Е.Фурнаджиева

Р.Ганчовска

Г.Драгнева

Т.Стоянова

30. 

КТТ

КМ

Философия -11кл.

17.07.

8.00ч.

110

Т.Крумова

А.Пенева

Ж.Стойнева

М.Щерева

31. 

ЕОК

Свят и личност -12кл.

17.07.

8.00ч.

110

Т.Крумова

Н.Полименова

Ж.Стойнева

М.Щерева

32. 

ЕПФ

Производствена практика -11кл.

17.07.

8.00ч.

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

33. 

ЕПФ

Производствена практика -12кл

17.07.

8.00ч.

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

34. 

КТТ

Периферни устройства -11кл.

18.07.

8.00ч

110

Г.Георгиев

Ж.Стойнева

Т.Крумова

Г.Драгнева

35. 

КТТ

КМ

ЕПФ

Предприемачество -11кл.

18.07.

8.00ч

110

Р.Ганчовска

Д.Иванова

Т.Крумова

Г.Драгнева

36. 

ЕПФ

Учебна практика – Търговска експлоатация на пристанищата и флота-12кл.

18.07.

8.00ч.

105

Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

37. 

КТТ

Учебна практика по процесори, памети и дънни платки -11кл.

19.07.

8.00ч.

216

Г.Георгиев

Ж.Стойнева

 

38. 

ЕПФ

Учебна практика – стифадорска -12кл.

19.07.

8.00ч

105

 Р.Ганчовска

Д.Иванова

-

39. 

КМ

ЕПФ

Математика -11кл.

19.07.

8.00ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Т.Крумова

Г.Драгнева

40. 

ЕОК

Математика -12кл.

19.07.

8.00ч

110

М.Щерева

Т.Мустакова

Т.Крумова

Г.Драгнева

 

41. 

КТТ

Учебна практика – компютърни мрежи-11кл.

22.07.

8.00ч

216

Г.Георгиев

Ж.Стойнева

 

42. 

КМ

Корабни силови уредби-11кл.

22.07.

8.00ч

110

Е.Поповска

К.Левков

Р.Тодорова

Д.Кунев

43. 

ЕПФ

Транспортен бизнес -12кл.

22.07.

8.00ч

110

Е.Фурнаджиева

Я.Михов

Р.Тодорова

Д.Кунев

44. 

КТТ

КМ

ЕПФ

История и цивилизация -11кл.

23.07.

8.00ч.

110

Н.Полименова

Т.Стоянова

Р.Тодорова

Д.Кунев

45. 

КМ

Морско право

24.07.

8.00ч.

110

Е.Поповска

Е.Фурнаджиева

Р.Тодорова

Д.Кунев

 


График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.