Начало Самостоятелна форма

Във връзка с решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа за удължаване на периода за преустановяване на  учебен процес, поради обявяване на грипна епидемия от 30.01.2019 г. до 4.02.2019 г. (включително) и в изпълнение на предписанията на РЗИ Варна, изпитите ще се провеждат след възобновяване на учебните занятия.

Предмет

Дата/час

Комисия

Квестори

Стая

1.    

Свят и личност

7.02.2019 13.20.

Т. Крумова Н.Полименова

Т. Стоянова Р.Тодорова

110

2.    

Етика и право-10кл

7.02.2019 13.20.

Т. Крумова      Ант. Пенева

Т. Стоянова Р.Тодорова

110

3.    

Техническа механика

7.02.2019 13.20.

Ел. Поповска     Ан. Шойлева

Т. Стоянова Р.Тодорова

110

4.    

Електрообзавеждане на кораба-ЗИП

8.02.2019 13.20.

В. Чамова Ал.Георгиева

Д. Тодорова К.Койчев

110

5.    

Биология и здравно образование-10кл

8.02.2019 13.20.

М. Николова      Д. Кокорска

Д. Тодорова К.Койчев

110

6.    

Биология и здравно образование- 9кл.

8.02.2019 13.20.

М. Николова      Д. Кокорска

Д. Тодорова К.Койчев

110

7.    

УП- кореспонденция и компютърен машинопис

1.02.2019 13.20

Зл. Вангелова    Ж. Стойнева

Г. Драгнева М.Щерева

110

8.    

Учебна плавателна практика

11.02.2019 13.20

Н. Недялова В.Чамова

-

319

9.    

Български език и литература

11.01.2019 13.20

Ант. Пенева       Д. Тодорова

Г. Драгнева М.Щерева

110

10. 

Икономика-10кл

11.02.2019 13.20

Р. Ганчовска       Д. Иванова

Г. Драгнева М.Щерева

110

11. 

Учебна практика - стифадорска

12.02.2019 13.20.

Д. Иванова Р.Ганчовска

-

УР

12. 

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

12.02.2019 13.20.

Н. Недялова Ал.Георгиева

М. Николова        Б. Станев

110

13. 

Математика-9кл.

12.02.2019 13.20.

М. Щерева Р.Тодорова

М. Николова         Б. Станев

110

14. 

Термодинамика-10кл

12.02.2019 13.20.

Ел. Поповска     Ан. Шойлева

М. Николова        Б. Станев

110

15. 

Математика-12кл.

12.02.2019 13.20.

М. Щерева Р.Тодорова

М. Николова        Б. Станев

110

 

 

 

Предмет

Дата/.час

Стая

Комисия

Квестори

1.     

Етика и право-10кл

07.02.2019 г.

13.15

110

Т. Крумова

Ант. Пенева

Т. Стоянова Р.Тодорова

2.     

Биология и здравно образование-10кл

08.02.2019 г.

13.15

110

М. Николова

 Д. Кокорска

Д. Тодорова К.Койчев

3.     

Информатика-9кл

11.02.2019 г.

13.15

110

Зл. Вангелова

 Ж. Стойнева

Г. Драгнева М.Щерева

4.     

Информационни технологии-9кл

12.02.2019 г.

13.15

110

Зл. Вангелова

Ж. Стойнева

М. Николова

 Б. Станев

 

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.