Начало Самостоятелна форма

 

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ - 12 КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

клас

СПЕЦ

Предмет

МЯСТО/ЧАС

дата

КОМИСИЯ

1.     

12

ЕПФ

Български език и литература

110/13.20

10.05.2019 г.

Д.Тодорова Ант. Пенева

2.     

12

ЕПФ

Експлоатация на пристанищата и флота -ЗИП

110/13.20

13.05.2019 г.

Р. Ганчовска

Д. Иванова

3.     

12

ЕПФ

Морско право

110/13.20

14.05.2019 г.

ХР.Минев

 Ел. Поповска

4.     

12

ЕПФ

Производствена практика

105/13.20

15.05.2019 г.

Р. Ганчовска

Д. Иванова

5.     

12

ЕПФ

Учебна практика - кореспонденция и компютърен машинопис

409/13.20

16.02.2019 г.

Зл. Вангелова Р. Илиева

6.     

12

Всички

Математика

105/8.00

17.05.2019 г.

М. Щерева Ж.Стойнева


 

График за провеждане на изпити за ученици преминали от  дневна в самостоятелан форма на обучение м. МАЙ , 2019 г

Клас Спец Предмет Дата Стая/Час
1 11 КТТ Предприемачество 2.5.2019 110/ 13,20ч.
2 10 КММ Техническа механика 3.5.2019 110/ 13,20ч.
3 11 КТТ Периферни устройства 3.5.2019 110/ 13,20ч.
4 11 КТТ Български език и литература  3.5.2019 110/ 13,20ч.
5 12 ЕОК Български език и литература  3.5.2019 УР/ 13,20ч.
6 11 КТТ Математика 7.5.2019 110/ 13,20ч.
7 12 ЕОК Математика 7.5.2019 110/ 13,20ч.
8 10 КММ УП по специалността 7.5.2019 110/ 13,20ч.
9 12 ЕОК Учебна практика по специалността 7.5.2019 319/ 13,20ч.
10 10 КММ Корабни спомагателни механизми 8.5.2019 110/ 13,20ч.
11 11 КТТ УП по процесори, памети и дънни платки 8.5.2019 216/ 13,20ч.
12 11 КТТ Английски език  8.5.2019 110/ 13,20ч.
13 12 ЕОК Монтаж на корабното електрообзавеждане 8.5.2019 110/ 13,20ч.
14 10 КММ Корабни двигатели с вътрешно горене 9.5.2019 110/ 13,20ч.
15 11 КТТ УП - Компютърни мрежи 9.5.2019 216/ 13,20ч.
16 11 КТТ Философия 9.5.2019 110/ 13,20ч.
17 12 ЕОК Свят и личност 9.5.2019 110/ 13,20ч.
18 10 КММ Електротехника и електроника 10.5.2019 110/ 13,20ч.
19 11 КТТ Приложен софтуер 10.5.2019 110/ 13,20ч.
20 12 ЕОК Електрообзавеждане на кораба -ЗИП 10.5.2019 110/ 13,20ч.
21 12 ЕОК Електрообзавеждане на кораба  10.5.2019 110/ 13,20ч.
22 10 КММ Учебна плавателна практика 13.5.2019 УР/ 13,20ч.
23 11 КТТ Производствена практика 13.5.2019 216/ 13,20ч.
24 11 КТТ Физическо възпитание и спорт 13.5.2019 физ.пл/ 13,20ч.
25 12 ЕОК Учебно-производствена плавателна практика 13.5.2019 319/ 13,20ч.
26 11 КТТ Компютърни мрежи 14.5.2019 110/ 13,20ч.
27 12 ЕОК Ремонт на корабното електрообзавеждане 14.5.2019 110/ 13,20ч.
28 11 КТТ Проектиране на електронни схеми 15.5.2019 110/ 13,20ч.
29 12 ЕОК Автоматизация на кораба 15.5.2019 110/ 13,20ч.
30 11 КТТ Дънни платки за РС 16.5.2019 110/ 13,20ч.
31 12 ЕОК Корабни електрозадвижвания 16.5.2019 110/ 13,20ч.
32 11 КТТ Процесори и памети за РС 17.5.2019 110/ 13,20ч.
33 12 ЕОК Експлоатация на корабното електрообзавеждане 17.5.2019 110/ 13,20ч.

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.