Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА УЧЕНИЦИ ПРЕМИНАЛИ ОТ ДНЕВНА  В САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА  ОБУЧЕНИЕ М. НОЕМВРИ 2018 Г.

Дата

Предмет

Клас

Спец

 

Стая

 

Час

Комисия

Квестори

1

12.11.2018г.

Английски език (ІЧЕ)

9

ЕОК

110

13.30ч.

Д.Демирова Д.Овале

Ж. Стойнева М.Щерева

2

12.11.2018г.

Английски език (ІЧЕ)

10

КММ

110

13.30ч.

Д.Демирова Д.Овале

Ж. Стойнева М.Щерева

3

12.11.2018г.

Английски език (ІЧЕ)

11

КТТ

110

13.30ч.

Д.Демирова Д.Овале

Ж. Стойнева М.Щерева

4

12.11.2018г.

Английски език по професията

12

ЕОК

110

13.30ч.

Д.Демирова Д.Овале

Ж. Стойнева М.Щерева

5

13.11.2018г.

Етика и право

11

КТТ

110

13.30ч.

Т.Крумова Ант.Пенева

М.Николова К.Койчев

6

13.11.2018г.

Свят и личност

12

ЕОК

110

13.30ч.

Т.Крумова Н.Полименова

М.Николова К.Койчев

7

13.11.2018г.

Учебна практика - по специалността

12

ЕОК

319

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

8

13.11.2018г.

Философия

9

ЕОК

110

13.30ч.

Т.Крумова Ант.Пенева

М.Николова К.Койчев

9

14.11.2018г.

Български език и литература

9

ЕОК

110

13.30ч.

Ант.Пенева  Д.Тодорова

Н.Полименова Т.Стоянова

10

14.11.2018г.

Български език и литература

10

КММ

110

13.30ч.

Ант.Пенева  Д.Тодорова

Н.Полименова Т.Стоянова

11

14.11.2018г.

Български език и литература

11

КТТ

110

13.30ч.

Ант.Пенева  Д.Тодорова

Н.Полименова Т.Стоянова

12

14.11.2018г.

Български език и литература

12

ЕОК

110

13.30ч.

Д.Тодорова  Ант.Пенева

Н.Полименова Т.Стоянова

13

14.11.2018г.

ЗИП - Български език и литература

12

ЕОК

110

13.30ч.

Д.Тодорова  Ант.Пенева

Н.Полименова Т.Стоянова

14

15.11.2018г.

Математика

10

КММ

110

13.30ч.

М.Щерева Т.Мустакова

Г. Драгнева М.Николова

15

15.11.2018г.

Математика

12

ЕПФ

110

13.30ч.

М.Щерева Т.Мустакова

Г. Драгнева М.Николова

16

15.11.2018г.

Монтаж на корабното електрообзавеждане

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Г. Драгнева М.Николова

17

15.11.2018г.

Музика

9

ЕОК

110

13.30ч.

 Г. Райчева

Г. Драгнева М.Николова

18

16.11.2018г.

Експлоатация на пристанищата и флота

12

ЕПФ

110

13.30ч.

Р.Ганчовска  Д.Иванова

Ант. Пенева Н.Митева

19

16.11.2018г.

История и цивилизация

9

ЕОК

110

13.30ч.

Н.Полименова Т.Стоянова

Ант. Пенева Н.Митева

20

16.11.2018г.

История и цивилизация

10

КММ

110

13.30ч.

Н.Полименова Т.Стоянова

Ант. Пенева Н.Митева

21

16.11.2018г.

История и цивилизация

11

КТТ

110

13.30ч.

Н.Полименова Т.Стоянова

Ант. Пенева Н.Митева

22

16.11.2018г.

Учебна плавателна практика

12

ЕОК

319

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

23

19.11.2018г.

География и икономика

9

ЕОК

110

13.30ч.

Т.Стоянова К.Калчев

Г.Драгнева И.Кирилова

24

19.11.2018г.

География и икономика

10

КММ

110

13.30ч.

Т.Стоянова К.Калчев

Г.Драгнева И.Кирилова

25

19.11.2018г.

Електрообзавеждане на кораби

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Г.Драгнева И.Кирилова

26

19.11.2018г.

ЗИП -Електрообзавеждане на кораби

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Г.Драгнева И.Кирилова

27

19.11.2018г.

Механизация на пристанищата на флота

12

ЕПФ

110

13.30ч.

Р.Ганчовска  Д.Иванова

Г.Драгнева И.Кирилова

28

20.11.2018г.

Организация на флота

12

ЕПФ

110

13.30ч.

Р.Ганчовска  Д.Иванова

Д.Кунев Д.Тодорова

29

20.11.2018г.

Руски език

9

ЕОК

110

13.30ч.

Н.Митева Г.Драгнева

Д.Кунев Д.Тодорова

30

20.11.2018г.

Руски език

10

КММ

110

13.30ч.

Н.Митева Г.Драгнева

Д.Кунев Д.Тодорова

31

20.11.2018г.

Учебно-производствена плавателна практика

12

ЕОК

319

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

32

21.11.2018г.

Автоматизация на кораба

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Р.Миленкова Д.Овале

33

21.11.2018г.

Транспортен бизнес

12

ЕПФ

110

13.30ч.

Р.Ганчовска  Д.Иванова

Р.Миленкова Д.Овале

34

21.11.2018г.

Физическо възпитание и спорт

9

ЕОК

ФС

13.30ч.

К. Койчев Ил.Куцаров

35

21.11.2018г.

Физическо възпитание и спорт

11

КТТ

ФС

13.30ч.

К. Койчев Ил.Куцаров

36

22.11.2018г.

Корабни електрозадвижвания

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Р.Тодорова И.Куцаров

37

22.11.2018г.

Морско право

12

ЕПФ

110

13.30ч.

 Ел. Поповска Ел. Фурнаджиева

Р.Тодорова И.Куцаров

38

23.11.2018г.

Проектиране на електрически уредби и устройства

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

Р.Тодорова И.Куцаров

39

26.11.2018г.

Ремонт на корабното електрообзавеждане

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

М.Николова  И.Кирилова

40

27.11.2018г.

Експлоатация на корабното електрообзавеждане

12

ЕОК

110

13.30ч.

В.Чамова Н.Недялова

А.Пенева Д.Кунев