Начало Самостоятелна форма

График на изпитните сесии за ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение:

Изпитите се провеждат в три редовни и две поправителни сесии за учебната година.

Редовни сесии:

От 13.11.2017г. до 24.11.2017г., срок за подаване на заявления до 31.10.2017г.

От 15.01.2018г. до 26.01.2018г., срок за подаване на заявления до 20.12.2017г.

От 01.05.2017г. до 18.05.2018г., срок за подаване на заявления до 23.04.2018г.

Поправителни сесии:

От 02.07.2018г. до 13.07.2018г., срок за подаване на заявления до 22.06.2018г.

От 15.08.2018г. до 30.08.2018г., срок за подаване на заявления до 27.07.2018г.

Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018год. да полагат изпити за определяне на годишна оценка за съответния клас, съгласно училищния учебен план.

До явяване на поправителни изпити се допускат само ученици, които имат слаби оценки или са подали заявление за явяване на изпит,но не са се явили.

Учениците имат право да получават консултации от учителите, съгласно графика за консултации.


ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА М. МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В СФО

ВСИЧКИ ИЗПИТИ СА С НАЧАЛЕН ЧАС 13.30 ч.

клас спец. предмет дата място
1 11 КММ Предприемачество 2.май ст.110
2 11 КММ Безопасност на корабоплаването 2.май ст.110
3 9 ЛТУ Физическо възпитание и спорт9 2.май СП
4 12 ЕОК Учебна плавателна практика 2.май Ст.319
5 11 КТТ Предприемачество  2.май ст.110
6 11 ЕОК Физическо възпитание и спорт11 2.май СП
7 12 КММ Физическо възпитание и спорт12 2.май СП
8 10 ЕПФ Физическо възпитание и спорт10 2.май СП
9 11 ЕПФ Английски език 3.май ст.110
КММ
KTT
10 11 КММ Корабни парни котли и турбини 3.май ст.110
11 12 ЕОК Ремонт на корабното ел.обзавеждане 3.май ст.110
12 9 ЛТУ Материалознание 3.май ст.110
13 11 ЕОК ЗИП –Български език и литература 11 3.май ст.110
14 12 КММ Английски език по професията 3.май ст.110
15 10 ЕПФ Английски език10 3.май ст.110
16 11 КММ Здравословни и безопасни условия на труд 4.май ст.110
17 12 ЕОК Електрообзавеждане на кораба – ЗИП12 4.май ст.110
18 9 ЛТУ Здравословни и безопасни условия на труд 4.май ст.110
19 11 КТТ Компютърни мрежи 4.май ст.110
20 11 ЕОК ЗИП – Електротехника 4.май ст.110
21 12 КММ ЗИП- Български език и литература 12 4.май ст.110
EOK
22 10 ЕПФ Биология и здравно образование10 4.май ст.110
23 11 КММ Корабни системи и устройства 8.май ст.110
24 11 ЕОК Корабни системи и устройства.еок 8.май ст.110
25 9 ЛТУ Електротехника и електроника 8.май ст.110
26 11 КТТ Приложен софтуер 8.май ст.110
27 10 ЕПФ Информационни системи в транспорта 8.май ст.110
28 10 ЕПФ География и икономика  8.май ст.110
29 12 ЕОК Учебна практика по специалността12 8.май УР
30 12 КММ Учебна практика изпитване на двигатели с вътрешно горене 8.май УР
31 11 ЕПФ Учебна практика – складова 9.май ст.110
32 12 ЕОК Учебно производствена плавателна практика12 9.май к.319
33 9 ЛТУ Техническо чертане 9.май ст.314
34 11 КТТ Проектиране на ел. схеми 9.май ст.110
35 11 ЕОК Учебно производствена плавателна практика 9.май к.319
36 12 КММ Учебна производствена плавателна практика12 КММ 9.май УР
37 11 КММ Учебно – производствена плавателна практика11 9.май УР
38 10 ЕПФ Експлоатация на пристанища и флота 9.май ст.110
39 11 ЕПФ Производствена практика 10.май ст.110
40 12 ЕОК Проектиране на ел.уредби и устройства 10.май ст.110
41 11 КММ Корабни двигатели с вътрешно горене – ЗИП 10.май ст.110
42 9 ЛТУ Руски език 9 10.май ст.110
43 11 КТТ Дънни платки за РС 10.май ст.110
44 11 ЕОК Електрообзавеждане на кораба 10.май ст.110
45 12 КММ ЗИП – Корабни двигатели с вътрешно горене12 10.май ст.110
46 10 ЕПФ Руски език10 10.май ст.110
47 11 КММ Технология на кораборемонта 11.май ст.110
48 9 ЛТУ История и цивилизация9 11.май ст.110
49 11 КТТ Процесори и памети за РС 11.май ст.110
50 11 ЕОК Електрически машини и апарати 11.май ст.110
51 10 ЕПФ Химия и опазване на околната среда 11.май ст.110
52 10 ЕПФ История и цивилизация10 11.май ст.110
53 12 ЕОК Корабниелектрозадвижвания 11.май ст.110
54 11 КММ  Български език и литература 11 14.май ст.110
55 9 ЛТУ Информационни системи в транспорта 14.май ст.110
56 11 КТТ Учебна практика – процесори, памети и дънни платки 14.май к.409
57 11 ЕОК УП- лаб. по електрически машини 14.май к.319
58 12 КММ Български език и литература 12 14.май ст.110
EOK
59 10 ЕПФ Български език и литература10 14.май ст.110
60 11 КММ Математика 15.май ст.110
61 11 КММ Учебна практика заваряване11 15.май ст.110
62 9 ЛТУ Информационни технологии 15.май ст.110
63   КТТ Компютърни мрежи УП 15.май к.409
11
64 11 ЕОК Електрически инсталации 15.май ст.110
65 12 ЕОК Монтаж на корабното електрообзавеждане 15.май ст.110
66 12 КММ Учебна практика по заваряване12 15.май УР
67 10 ЕПФ Информационни технологии10 15.май ст.110
68 11 КММ Учебна практика по специалността.кмм 16.май УР
69 11 ЕОК Учебна практика по специалността.еок 16.май К.319
70 11 КММ Философия 16.май ст.110
71 9 ЛТУ Основи на транспортната спедиция  и логистика 16.май ст.110
72 12 КММ Свят и личност 16.май ст.110
EOK
73 10 ЕПФ Етика и право 16.май ст.110
74 10 ЕПФ Теория на кораба 16.май ст.110
75 11 КММ Корабни двигатели с вътрешно горене 17.май ст.110
76 10 ЕПФ Обща теория на пазарното стопанство 17.май ст.110