Начало Държавни изпити

Държавният изпит по практика на професията и специалността за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация за ученици, успешно завършили 12 клас минали години ще се проведе на 28.01.2019 г. от 8.00 часа

График за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

Първа, втора и трета степен

23.01.2019г.

28, 29 и 30.01.2019г.

до 21.12.2018г.

юни-юли

Втора степен

06.06.2019г.

03, 04 и 05.06.2019г.

до 10.05.2019г.

Първа степен

04.07.2019г.

02 и 03.07.2019г.

до 14.06.2019г.

септември

Първа, втора и трета степен 11.09.2019г.

03, 04 и 05.09.2019г.

до 30.08.2019г.

 


График за провеждане на изпити по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

24.01.2019г.

25.01.2019г.

до 21.12.2018г.

юни-юли

07.06.2019г.

10 и 11.06.2019г.

до 10.05.2019г.

септември

10.09.2019г.

09.09.2019г.

до 30.08.2019г.