Начало Държавни изпити

График за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

за ­­І-ва, ІІ-ра  и ­­­ІІІ-та степен

25.01.2018г.

22, 23, 24.01.2018г.

до 22.12.2017г.

юни-юли

за  ІІ-ра  степен

 06.06.2018г. 

01, 04, 05.06.2018г.

до 9.05.2018г.

за ІІІ-та  степен

 06.06.2018г.

01, 04, 05.06.2018г.

за І-ва  степен

 25.07.2018г.

19, 20, 23.07.2018г.

до 14.07.2018г.

септември

за ­­І-ва, ІІ-ра  и ­­­ІІІ-та степен

11.09.2018г.

12, 13, 14.09.2018г.

до 31.08.2018г.


График за провеждане на изпити по теория и практика за придобиване на правоспособност по заваряване

Сесия

Теория

Практика

Срок за

подаване

на заявления

януари

29.01.2018г.

30 и 31.01.2018г.

до 23.12.2017г.

юни-юли

31.05.2018г.

29 и 30.05.2018г.

до 9.05.2018г.

септември

07.09.2018г.

4 и 5.09.2018г.

до 31.08.2018г.