Начало Графици за провеждане на консултации, контролни и класни работи

 

График за провеждане на консултации за 1 срок с ученици на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на контролни работи за 1 срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на класните работи за 1 срок на учебната 2018/2019 година