Начало Училище УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

Клас

Училищен

учебен план

Типов

учебен план

8 а

УУП 8а

УП 8а

8 б

УУП 8б

УП 8б

8 в

УУП 8в

УП 8в

8 г

УУП 8г

УП 8г

9 а

УУП 9а

УП 9а

9 б

УУП 9б

УП 9б

9 в

УУП 9в

УП 9в

9 г

УУП 9г

УП 9г

10 а

УУП-10а

УП-10а

10 б

УУП-10б

УП-10б

11 а

УУП-11а

УП-11а

11 б КММ

УУП-11б-КММ

УП-11б-КММ

11 б КТТ

УУП-11б-КТТ

УП-11б-КТТ

11 в

УУП-11в

УП-11в

11 г

УУП-11г

УП-11г

12 а

УУП-12а

УП-12а

12 б

УУП-12б

УП-12б

12 в

УУП-12в

УП-12в

12 г

УУП-12г

УП-12г

12 д

УУП-12д

УП-12д