Начало Квалификационен курс Преди 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПРЕДИ 1 ОКТОМВРИ 2018

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /ПРЕДИ РЕДОВНАТА СЕСИЯ/- М.СЕПТЕМВРИ

/Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  - до 23.08.2019 год.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - от 02.09.2019 год.


РЕДОВНА  СЕСИЯ - М.СЕПТЕМВРИ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  - до 13.09.2019 год.

РЕДОВНА СЕСИЯ  - от 23.09.2019 год.


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /СЛЕД  РЕДОВНАТА СЕСИЯ/- М.СЕПТЕМВРИ

/Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  -  до  7.10.2019 год.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ    –  от 10.10.2019 год.


ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  - до 15.10.2019 год.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:

ТЕОРИЯ – 21.10.2019 год.

ПРАКТИКА – 22 И 23.10.2019 год.


График редовна сесия –м.септември, 2019год.

Предмет

Спец/

модул

Дата и начален час

Място

1.

Английски език по професията

КММ

1

24.09.2019

14.35

110

2.

Английски език по професията

ЕОК

2

24.09.2019

14.35

110

3.

Английски език по професията

КММ

2

24.09.2019

14.35

110

4.

Английски език по професията

ЕОК

3

24.09.2019

14.35

110

5.

Електротехнически материали

ЕОК

1

24.09.2019

14.35

110

6.

Икономика и предприемачество

ЕОК

КММ

1

25.09.2019

14.35

110

7.

Икономика и предприемачество

КММ

2

25.09.2019

14.35

110

8.

Електроника

ЕОК

2

25.09.2019

14.35

110

9.

Сигурност на корабоплаването - РПП

ЕОК

3

25.09.2019

14.35

110

10.

Корабни спомагателни механизми

КММ

2

25.09.2019

14.35

110

11.

Здравословни и безопасни условия на труд

ЕОК

КММ

1

26.09.2019

14.35

110

12.

Корабни системи и устройства

ЕОК

2

26.09.2019

14.35

110

13.

Корабни системи и устройства

КММ

2

26.09.2019

14.35

110

14.

Автоматизация на кораба

ЕОК

3

26.09.2019

14.35

110

15.

Електротехника

ЕОК

1

27.09.2019

14.35

110

16.

Електрообзавеждане на кораба

ЕОК

2

27.09.2019

14.35

110

17.

Електрообзавеждане на кораба

ЕОК

3

27.09.2019

14.35

110

18.

Електротехника и електроника

КММ

1

27.09.2019

14.35

110

19.

Корабни двигатели с вътрешно горене

КММ

2

27.09.2019

14.35

110

20.

Електрически инсталации

ЕОК

1

30.09.2019

14.35

110

21.

Материалознание

КММ

1

30.09.2019

14.35

110

22

Безопасност на корабните работи, сигурност, безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда

ЕОК

КММ

2

30.09.2019

14.35

110

23.

Електрически машини и апарати

ЕОК

1

01.10.2019

14.35

110

24.

Техническа механика

КММ

1

01.10.2019

14.35

314

25.

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

ЕОК

2

01.10.2019

14.35

319

26.

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабното електрообзавеждане

ЕОК

3

01.10.2019

14.35

319

27.

Електротехническо чертане

ЕОК

1

02.10.2019

14.35

319

28.

Техническо чертане

КММ

1

02.10.2019

14.35

314

29.

Учебна практика - електромонтажна

ЕОК

2

02.10.2019

14.35

319

30.

Производствена практика - плавателна

ЕОК

3

02.10.2019

14.35

319

31.

Учебна практика – обслужване и ремонт на корабни машини и механизми

КММ

2

02.10.2019

13.35

УР

32.

Учебна практика – по електрически измервания

ЕОК

2

03.10.2019

13.35

319

33.

Учебна практика - общопрофесионални умения

КММ

1

03.10.2019

13.35

УР

 


Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМ

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_КМM

Бланка_заявление_ЕОК

Бланка_заявление_ЕОК

Заявление за явяване на държавен изпит

Заявление за явяване на държавен изпит