Начало Квалификационен курс След 1 октомври 2018
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС СЛЕД 1 ОКТОМВРИ 2018

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /ПРЕДИ РЕДОВНАТА СЕСИЯ/- М.СЕПТЕМВРИ

/Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  - до 23.08.2019 год.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  - от 02.09.2019 год.


РЕДОВНА  СЕСИЯ - М.СЕПТЕМВРИ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  - до 13.09.2019 год.

РЕДОВНА СЕСИЯ  - от 23.09.2019 год.


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ /СЛЕД  РЕДОВНАТА СЕСИЯ/- М.СЕПТЕМВРИ

/Явяването на поправителни изпити става след заплащане на такса, съгласно сключения договор/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ  -  до  7.10.2019 год.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ    –  от 10.10.2019 год.


ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  - до 15.10.2019 год.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация:

ТЕОРИЯ – 21.10.2019 год.

ПРАКТИКА – 22 И 23.10.2019 год.


График редовна сесия –м.септември, 2019год.

Учебен предмет

Спец.

Модул

Дата/

Начален

час

Място

 

1

Английски език по професията

KMM4

24.09.2019

14,35ч

110

2.

Автоматизация на кораба

KMM4

25.09.2019

14,35ч

110

3.

Корабни парни котли и турбини

KMM4

26.09.2019

14,35ч

110

4.

Корабни двигатели с вътрешно горене

KMM4

27.09.2019

14,35ч

110

5.

Учебна практика – изпитване на ДВГ

KMM4

02.10.2019

13,35ч

УР

6.

Учебно плавателна практика

KMM4

02.10.2019

13,35ч

УР

7.

Учебна практика по специалността

KMM4

03.10.2019

13,35ч

УР

 


Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_ЕОК

Бланка_Заявление_КММ

Бланка_Заявление_КММ