Начало Прием 2018/2019

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК

 Електротехник

 Електрообзавеждане на кораби

 Английски език

 Корабен техник

 Корабни машини и механизми

 Английски език

 Корабостроителен техник

 Корабостроене

 Английски език

 Корабоводител

 Корабоводене – морско

 Английски език

 Организатор по експлоатация

 на пристанищата и флота  

 Експлоатация на пристанищата и флота

 Английски език

 Корабен монтьор

 Корабни машини и механизми

 Английски език

 Корабен монтьор

 Ремонт на кораби

 Английски език

 

Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и удвояване на броя точки от националното външно оценяване по математика;
  • Оценките от свидетелството за основно образование по български език и литература и математика, превърнати по скала в точки.

Документи, необходими за записване на ученици

  • Заявление до директора
  • Свидетелство за основно образование - оригинал      
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. За записване в специалност Корабоводене-морско  и Електрообзавеждане на кораби в медицинското свидетелство трябва да е отразено и становище за цветоусещане

Записването на класираните ученици се извършва в сградата на ВМГ „Св. Н.Чудотворец“

Работно време на комисията за прием на ученици – всеки работен ден от 07.30 до 16.00 часа

 

Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

   20.06 - 26.06.2018 г.

 до 03.07.2018г. вкл.

  04.07-06.07.2018г.вкл.

ВТОРИ

   04.07 - 06.07.2018 г.

 до 12.07.2018 г. вкл.

  13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

ТРЕТИ

   20.07 - 24.07.2018 г.

 до 26.07.2018 г. вкл.

  27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

 

График за дейностите по приемане на ученици

 

Телефони за справка:

Зам. директор УД: тел. 052/370 436