Начало НВО 10 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В X КЛАС

МОДУЛ 1- ПРИМЕРЕН ТЕСТ 2015 г.

МОДУЛ 1- ПРИМЕРЕН ТЕСТ 2016 г.