Начало   Стипендии

НОВО: Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование - ВТОРИ СРОК на учебната 2018/2019 г.

1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в канцеларията на гимназията, в срок до 22.02.2019 г.

2. Заявления-декларация се получават от кабинет 318

3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

- Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

- Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет  по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията;


УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


Списък на отпуснатите стипендии за втори срок на учебната 2018/2019 г.